U boj, u boj, za čisti zrak svagdašnji svoj

Prosvjed na Marišćini: zaustavljeni kamioni Čistoće

Andrej Petrak

Danas je na Marišćini došlo do spontanog okupljanja i protesta mještana Marčelja kojima se prelila i zadnja kap strpljenja i koji u apelima javnosti traže od vlasti samo da njihovoj djeci osiguraju zdrav životRIJEKA - Danas je na Marišćini došlo do spontanog okupljanja građana Marčelja kojima se prelila i zadnja kap strpljenja, a Krizni eko stožer Marišćina je potom organizirao redarsku službu kako bi osigurao da prosvjed prođe mirno i bez incidenata. Prvi kamion Čistoće koji je pokušao doći do deponija na koncu se morao vratiti natrag.


Mještani Marčelja su pozvali su sve prijatelje i susjede da im se pridruže u što većem broju i da se ne miču dok se ne ispune svi njihovi zahjevi. 


  »Javnost se raznim priopćenjima obmanjuje da su na području Općine Viškovo osigurani uvjeti za zdrav život zakopavanjem smeća u zemlju, a mi dvadeset četiri sata dnevno trpimo posljedice takve manipulacije smećem«, navode iz Kriznog eko stožera Marišćina i nastavljaju:
Zaista smatramo da smo iscrpili sve mogućnosti komunikacije s nadležnim institucijama i odgovornim osobama. Na žalost, argumentirana komunikacija nije donijela rezultate, na smetlište na Marišćini se nesmetano dalje istresa smeće i stvara adekvatna medijska podrška usmjerena na prihvaćanje nešto urednijeg smetlišta kao civilizacijskog dosega«.1. Hitno započinjanje procesa odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima u roku 30 dana, prvenstveno na području Grada Rijeke i područja koja su u obuhvatu prikupljanja otpada KD Čistoća d.o.o., te razvoj i primjena tog koncepta na razini cijele PGŽ;2. Trajni prestanak dovoza smeća na Marišćinu i Viševac i sanacija svih smetlišta u Općini Viškovo;3. Hitna revizija studije o utjecaju na okoliš građevine ŽCGO Marišćina;4. Politička i kaznena odgovornost nadležnih institucija, komunalnih društava i odgovornih osoba i to: Gradonačelnika Grada Rijeke Vojka Obersnela, člana skupštine TD Ekoplus  Predsjednika Skupštine TD Ekoplus d.o.o. Zlatka Komadine Načelnika Općine Viškovo Gorana Petrca, člana skupštine TD Ekoplus, d.o.o. direktore nadležnih komunalnih društava Dušana Šćulca i Zlatka Štoka


»Čelni čovjek Županije se 12.10.2012. javno obavezao na reviziju tog projekta i hitno uvođenje primarne selekcije otpada, da bi samo dan nakon toga poslao na odlučivanje vijećnicima Skupštine Primorsko-goranske materijal u kojem predlaže:


– hitni nastavak radova na ŽCGO Marišćina i nastavak istresanja smeća u nove rupe u tlu koje treba hitno izgraditi;


– prihvaćanje promjena Prostornog plana koje će omogućiti odlaganje opasnog otpada i azbesta na lokaciji Marišćina;


– potvrđivanje odluke Skupštine iz rujna 2012. u kojem je ukinuta bilo kakva zaštita voda na području Marišćine, Marčelja, Studene i Klane.


U Kriznom eko stožeru smatraju da se kao građani ove zemlje moraju izboriti za poštovanje osnovnih ljudskih prava na zdrav život, čisti zrak i pitku vodu za svih te ističu da im je svojim potpisom  podršku pružilo i 10.738 građana Županije u proteklilh mjesec dana.