(Ne)vlasnička sapunica

Prošlo je godinu dana otkako je zid na Potoku pao na automobile. Još nije saniran, a oštetila ga je i poplava

Vladimir Mrvoš

Korisnica vrta, koja nije vlasnica, ali je posjednik već 40 godina, bezuspješno pokušava dobiti vlasništvo nad vrtom i o svom bi trošku sanirala zidRIJEKA – Početkom listopada navršeno je godinu dana kako je pao dio zida vrta na automobile parkirane na obilježenom naplatnom mjestu u Rijeci na Potoku. Od tada do danas ništa se nije učinilo na sanaciji zida koji i dalje predstavlja veliku opasnost za vozila i pješake, već se i stvar dodatno pogoršala zbog nedavnih velikih kiša. Sada je i ostali dio zida ozbiljno oštećen i samo je pitanje kada će se urušiti.


Odredbe zakona


Iako je postavljen lanac te se time onemogućava parkiranje, pojedince u potrazi za parkirnim mjestom to ne brine. Neki su čak skinuli lanac kako bi imali mjesto za parkiranje svojih limenih ljubimaca. Osim toga, uza zid se nalazi i rasvjetni stup preko kojeg idu elektro i telekom kabeli. U slučaju da se zid uruši i sruši rasvjetni stup, jedan dio tog naselja ostao bi bez struje i telekom usluga.


Kada se prije godinu dana urušio zid, iz Grada Rijeke rekli su da su nakon izvida odmah poduzete potrebne radnje u cilju ograđivanja i osiguranja mjesta odrona, što je jedino u njihovoj nadležnosti. Čišćenje i odvoz materijala odrona obavljeno je u dogovoru s izvođačem radova Ceste Rijeka. S vlasnicima oštećenih vozila dogovoreno je njihovo premještanje prilikom uklanjanja materijala, što su vlasnici i učinili.
Već smo ranije pisali o nekim propisima koji se odnose na tu materiju pa tako i o odredbi članka 22. Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke, koja kaže da je, zbog zaštite nerazvrstanih cesta i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno obavljati radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj, a što je ovdje slučaj. Neusklađenost zakona, kao i neriješeni imovinskopravni odnosi, dovode do potpune apsurdnosti pravosudnog sustava u Hrvatskoj. Tako komunalni redari ne mogu samostalno procjenjivati ​​situaciju, je li neko mjesto sigurno ili nije za parkiranje ili promet, već jedino mogu po zaprimljenom pozivu, kao što je slučaj u predmetnom odronu u Ulici Potok, obaviti izvid.


Komunalno redarstvo zatražilo je provjeru vlasništva uništenog – urušenog zida kako bi se vlasniku naložila njegova promptna sanacija. Uvidom u zemljišne knjige utvrđeno je da je kao vlasnik predmetne nekretnine upisano »društveno vlasništvo korisnika trgovačko poduzeće Slovenija Auto Ljubljana«, a tvrtka je izbrisana iz Sudskog registra i nema pravnih sljednika. Zatražena je informacija Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci o tome tko se u konkretnoj situaciji smatra vlasnikom nekretnine, sve kako bi se prema njemu mogle poduzeti odgovarajuće mjere. Tada smo i dobili informaciju da će do utvrđivanja vlasništva, s obzirom na moguću opasnost od daljnjeg rušenja zida na javnu površinu, nadležne službe izvršiti provjeru stanja potpornog zida i ukoliko bude potrebno, gradske službe će obaviti njegovu sanaciju te će se naknadno potraživati ​​trošak od vlasnika, kada on bude poznat.


Iako se i nakon godinu dana ništa nije pomaklo s mrtve točke, a problemi su sve veći i veći, izgleda da je rješenje sanacije vrlo jednostavno, ako zanemarimo moguće pravne probleme.


Peticijom do rješenja


Naime, korisnica vrta, koja nije vlasnica, ali je posjednik već 40 godina, bezuspješno pokušava dobiti vlasništvo tog vrta i o svom bi trošku sanirala zid, ali se u sanaciju ne usudi upustiti kako ne bi imala problema zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa – jer nije vlasnica. Pokušat će peticijom koju prikuplja od susjeda, a zatim kod nadležnih državnih i lokalnih tijela riješiti taj problem, prije velikih jesenjih kiša. Osim što postoji opasnost da se i ostatak zida uruši, a zatim sruši rasvjetni-elekto-telekom stup te onemogući promet tom cestom, zid predstavlja i veliku opasnost za sve prolaznike i vozila tim dijelom ceste.