Pustoš

PROPAO NATJEČAJ GRADA RIJEKE Dokumentaciju preuzelo 11 tvrtki, ali milijunski posao ne želi – nitko

Orjana Antešić

Bit će predložen model da se s jednim gospodarskim subjektom sklopi okvirni sporazum za hitne intervencije, dok bi se s više njih išlo u sklapanje godišnjih sporazuma za radove tekućeg i investicijskog održavanja, odgovorili su iz gradskog Odjela za gospodarenje imovinomNa nedavno zaključenom natječaju za radove na hitnim intervencijama i održavanju zgrada u vlasništvu Grada Rijeke nije pristigla nijedna ponuda. Što se to događa s tim natječajem kada nijedna građevinska tvrtka iz Rijeke i šire nije zainteresirana za ovaj posao s Gradom koji je vrijedan oko milijun dolara godišnje odnosno 8,3 milijuna kuna, s uključenim PDV-om? Natječajnu dokumentaciju, potvrdili su nam iz ovog odjela čiju dužnost v.d. pročelnice obnaša Denis Šulina, preuzelo je čak 11 tvrtki, no do zaključenja natječaja 5. siječnja na Titov trg nije stigla nijedna ponuda.


Zašto je tome tako, iz ovog su Odjela gradske uprave samo naveli da o tome »ne mogu špekulirati«. Na Titovom trgu, sudeći prema odgovorima koje smo dobili od Denis Šulina, sada ozbiljno razmišljaju da ove poslove sada »razlome« na više izvođača, odnosno da uključe više tvrtki.


– Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, namjerava provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i sukladno informacijama dobivenim na taj način utvrditi novi model ugovaranja hitnih intervencija i tekućeg i redovnog održavanja objekata kojima upravlja Odjel, navodi u svom odgovoru v.d. pročelnica Šulina, te dodaje kako će s njihove strane biti predložen model da se s jednim gospodarskim subjektom sklopi okvirni sporazum za hitne intervencije, dok bi se s više njih išlo u sklapanje godišnjih sporazuma za radove tekućeg i investicijskog održavanja.


Afera pročelnika Benca
Upravo je ovaj godišnji posao na održavanju i hitnim intervencijama zgrada u vlasništvu Grada Rijeke početkom prošle godine uzburkao poprilično prašine u javnosti, kada se ispostavilo da je tadašnji pročelnik ovog gradskog odjela Vladimir Benac odlučio bez nekog argumentiranog razloga poništiti natječaj, premda su mu na stolu bile dvije pravovaljane ponude, od kojih je jedna bila jeftinija za čak 2,7 milijuna kuna. Potvrdila je to Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave i zbog izgubljenog spora Grad je morao još platiti 45.000 kuna. Javnost je nakon toga doznala i za druge afere i upitne poslove pročelnika Benca, zbog kojih je na koncu i suspendiran. Krajem prošle godine DORH je, podsjetimo, nakon punih devet mjeseci pokrenuo i službenu istragu protiv ovog nekadašnjeg bliskog suradnika riječkoga gradonačelnika Vojka Obersnela zbog sumnji oko načina i troškova uređenja prostora nekadašnje tržnice na Turniću u kojima su smještene tvrtke Benčeve supruge i njihove obiteljske poslovne suradnice.V.d. pročelnicu Denis Šulina upitali smo i koji je razlog da je ovogodišnji posao na hitnim intervencijama i održavanju gradskih zgrada planiran za dva milijuna kuna manje u odnosu na lani. Tim više što, prema našim saznanjima, stavke u troškovniku nisu doživjele tako značajnije izmjene, dapače, uvedeni su i neki dodatni radovi u odnosu naprošlu godinu.


– Procijenjena vrijednost otvorenog postupka nabave koji je započet u prosincu 2017. za 2018. godinu bila je određena u iznosu od 6.650.000 kuna, bez uračunatog PDV-a, odnosno s uračunatim PDV-om 8.312.500 kuna. Procijenjena vrijednost predmeta nabave određuje se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, koji određuje da ista mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave. Nadalje, iz Zakona proizlazi obveza provođenja postupaka javne nabave koji omogućavaju učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava. Imajući na umu navedeno i činjenicu da je tržište u 2017. godini pokazalo znatno niže cijene od onih koje je u trenutku određivanja procjenjivanja vrijednosti tadašnjeg postupka odredio naručitelj, izvršene su izmjene. Nadalje, izmjene samih stavki troškovnika nadopunjene su na način da se predvide i radovi koji nisu predviđeni troškovnikom koji je bio na snazi u 2017. godini, a za koje je postojala potreba izvođenja. Dodatni element koji je utjecao na smanjenje procijenjene vrijednosti postupka za 2018. godinu jest i iznos osiguranih sredstava u proračunu Grada Rijeke za ovu godinu, gdje na pozicijama namijenjenim hitnim intervencijama i građevinskim radovima na objektima javne, poslovne i stambene namjene osiguran iznos od 6.901.807 kuna te na stavkama žiroračuna zgrada kojima se upravlja dodatni iznos od 2.000.000 kuna, za razliku od 2017. god. kada je taj iznos bio 14.032.570 kuna, stoji u obrazloženju koje smo dobili od v.d. pročelnice Odjela za gospodarenje imovinom.Iznenađenje natječaja


Praksu da sa samo jednim izvođačem sklapa godišnji ugovor za potrebe hitnih intervencija i tekućeg održavanja gradskih zgrada na Titovom trgu su uveli 2015. godine. Te i iduće godine na natječaj se javlja samo jedan ponuđač, građevinska zadruga Barić-gradnja kojoj je u te dvije godine iz gradskog proračuna plaćeno oko 16 milijuna kuna. Nije to, doduše, bilo prvi put da Barić-gradnja obavlja ove poslove za Grad. I ranijih je godina, naime, ova građevinska zadruga obavljala poslove na održavanju zgrada u samovlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke, samo što su tada poslovi bili disperzirani na više građevinskih tvrtki. Prema nekim našim istraživanjima, od 2011. do 2016. godine je Barić-gradnji, što za hitne intervencije, što za državanje zgrada Grada Rijeke, plaćeno ukupno oko 23 milijuna kuna. Međutim, to nisu i svi poslovi koje su u tom razdoblju obavljali za Grad. U konačnici, upravo je Barić-gradnja radila dobar dio poslova na uređenju poslovnih prostora bivše tržnice na Turniću, na što je iz gradskog proračuna, podsjetimo, potrošeno oko 400.000 kuna.


Vrijednost posla


Godišnji natječaj za 2017. za poslove na hitnim intervencijama i održavanju zgrada u vlasništvu Grada, kojim je također bilo predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma samo s jednim izvođačem, donio je, dakle, iznenađenje. Nakon Barić-gradnje, nekoliko sati prije isteka roka stiže i druga ponuda, ona GPP Mikić i Hauslera, koja se pokazala čak 30 posto jeftinijom od iznosa koji su u Odjelu za gospodarenje imovinom planirali te godine utrošiti. U ovom su gradskom odjelu, koji je tada vodio Benac, procijenili vrijednost hitnih intervencija i tekućeg održavanja na 10,25 milijuna kuna s PDV-om. Barić-gradnja bila je za 200.000 kuna jeftinija od tog, uvjetno rečeno, natječajnog limita, a Mikić i Hausler »nude« da će sve traženo obaviti za 7,3 milijuna kuna.


Primjetno je kako su ti iznosi koji su se planirali i izdvajali za taj godišnji posao iz godine u godine značajno rasli. Natječaj je 2015. godine bio raspisan za vrijednost od 7,5 milijuna, a ugovor koji je potpisan s Barić-gradnjom »težio« je 6,7 milijuna kuna. Iduće, 2016. godine, projicirani iznos skače na 9,2 milijuna kuna, a s Barić-gradnjom ugovoreno je za 8,9 milijuna kuna. I konačno, 2017. godine, umjesto planiranih 10,2 milijuna kuna, koliko su bili predvidjeli u Odjelu za gospodarenje imovinom, Mikić i Hausler daju ponudu na 7,3 milijuna kuna, »izbacivši« tako Barić-gradnju potpuno iz igre.


Hoće li se poslovi održavanja gradske imovine »razlomiti« na više izvođača tek će se vidjeti


M. GRACIN