Svečanost

Promovirana nova riječka generacija prvostupnika i magistara fizike

Ingrid Šestan Kučić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

​Ukupno je promovirano 30 prvostupnika i 32 magistaraNa Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara, a svečanost je predvodila prorektorica Sveučilišta u Rijeci za digitalizaciju i razvoj prof. dr. Senka Maćešić, dok je laureate u stečena zvanja promovirao dekan Fakulteta za Fiziku Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. Marin Karuza.


Ukupno je promovirano 30 prvostupnika i 32 magistara, a zvanje sveučilišni prvostupnik fizike stekli su: Andrej Beljan, Luka Blažević, Antonio Borzatti, Lucija Brevulj, Antonella Buljat, Maja Čičić, Luka Duraković, Elena Gašparić, Laura Grilec, Marta Kolarek, Mattea Mačkić Jovanović, Andrea Makjanić, Domagoj Mateljak, Mario Matovina koji je diplomirao s velikom pohvalom, Danijel Munitić, Lisa Nikolić, Zvonimir Omazić, Filip Padežanin, Matea Pešut koja je diplomirala s velikom pohvalom, Marino Pupavac, Petar Pupavac koji je diplomirao s pohvalom, Sara Sabljak, Renato Speranza, Luka Šibenik, Marko Trgovac, Vito Tuhtan, Marija Turk, Zrinka Vrček, Viktorija Vujić i Ana Vukasović.


Foto Mateo Levak
Zvanje magistar fizike stekli su: Doris Barčot, Luka Bartulović koji je diplomirao s najvećom pohvalom, Ivana Batković koja je diplomirala s velikom pohvalom, Anita Crnov, Lara Čalić, Leon Halić koji je diplomirao s velikom pohvalom, Mate Ivić, Nemanja Ivković, Ivan Knapić, Martina Kolovrat koja je diplomirala s pohvalom, Martin Markanović, Antonela Matijašić koja je diplomrala s najvećom pohvalom, Karlo Mrakovčić koji je diplomirao s velikom pohvalom, Stjepan Orešić, Dijana Pavlović, Robert Pleše, Franjo Podobnik, Rafaela Radičić koji je diplomirao s velikom pohvalom, Sergej Ražnjević, Patrick Seleš koji je diplomirao s pohvalom, Vinko Sršan, Doris Todorović koja je diplomirala s najvećom pohvalom, Ema Topolnjak koja je diplomirala s pohvalom i TeaTurkalj.


Zvanje magistar edukacije fizike i matematike stekli su Maša Blečić, Ante Funtak koji je diplomirao s pohvalom, Adriana Macuka i Mario Sakač, dok je zvanje magistra edukacije fizike i informatike stekla Matea Turalija, a zvanje magistra edukacije Fizike i filozofije Ivana Staraj.


Zvanje magistar inženjerstva i fizike materijala stekli su Dario Afirović i Tea Kovačavić.