PROMOCIJA

Promovirana nova generacija umjetnika s diplomom

Ingrid Šestan Kučić

Foto: Roni Brmalj

Foto: Roni Brmalj

Promovirani su prvostupnici i magistri studija glume i mediji, likovne pedagogije, medijskih umjetnosti i praksi te primijenjene umjetnostiRIJEKA Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci jučer je održana svečana promocija studenata koji su završili studijske programe Akademije primijenjenih umjetnosti. Ukupno je promovirano 111 prvostupnika i magistara studija glume i mediji, likovne pedagogije, medijskih umjetnosti i praksi, kao i primijenjene umjetnosti, a zvanje prvostupnik glume i medija stekli su: Sendi Bakotić, Sara Blažić, Ana Marija Brđanović, Marta Čaržavec, Tonka Mršić, Gala Nikolić, Anja Sabol, Romina Tonković, Vanda Velagić, Nataša Veselinović, Martin Grđan, Mario Jovev, Deni Sanković, Ivan Čulo, Tena-Antonija Torjanac,


dok su zvanje magistar glume i medija stekli Maja Ožegović, Lara Lalić i Goran Zelić. Zvanje magistar likovne pedagogije stekli su: Kristina Perković, Ida Peček, Silvia Golja, Dolores Đuračić, Petra Bojovski, Lucia Ugrin, Iva Znaor, Gabriela Butković, Manuela Drk, Ela Štefanac, Sara Išić, Matea Babić, Božena Viduka, Anđelina Tkalčević, Ivona Lončarić, Karla Horvat, Darija Tkalčević, Anamaria Miličević, Marino Bakarić i Monika Čulig,


a zvanje prvostupnik likovne pedagogije stekli su: Josipa Baljak, Roni Kostadina, Mateja Majcen, Katarina Musap, Ivana Sikirić, Daria Stanko, Mia Šalić, Mirna Žerjav, Simona Uzelac, Ornela Domijan, Alisa Kukić-Stanić, Ana Lukina, Lea Tabak, Lorena Tock, Lora Prodanović, Franka Goić, Vedrana Cah, Nikolina Kadić, Magdalena Vukalović, Nikolina Janjić i Valentina Barić, dok su zvanje magistar medijskih umjetnosti i praksi stekli Nataša Alavanja, Sandra Debanić i Dominik Grdić.
Zvanje magistar primijenjene umjetnosti stekli su: Antun Ružolčić, Dijana Topolnjak, Ivana Zavidić, Martina Lučin, Dino Pilepić, Mia Knežević, Dalibor Juras, Dijana Trtanj, Dominik Meštrović-Hajzler, Lea Čepić, Blanka Dobrovolny, Iva Katušin, Ester Miletti, Eva Vukina, Diana Kovačić, Jelena Vidolin, Alessandra Benčić, Vedran Ružić, Rino Banko, Angela Maksimović, Đurđa Korkut i Michael Knežević,


dok su zvanje prvostupnik primijenjene umjetnosti stekli: Ivana Đerić, Bojana Modalek, Petar Pinčić, Irena Stanović, Anja Juričić, Niko Bravarić, Ivana Barić, Ivana Birkaš, Paolo Ujčić, Danica Baf, Ivan Namjesnik, Matea Baričević, Mira Žeželić, Kristina Sertić, Vlasta Furdek, Flora Jerković, Nino Nalis, Ivana Geček, Lea Ahmetović, Nikola Gačić, Erika Milič, Toni Živković, Nora Xharrahi, Tereza Vukić, Martina Barić, Karlo Laić i Omar Lović.