Odjel za matematiku

Promovirana nova generacija prvostupnika i magistara matematike

Ingrid Šestan Kučić

Promocija Odjela za matematiku

Promocija Odjela za matematiku

U sklopu svečanosti dodijeljena su i priznanja šestero najboljih studenata Odjela, a laureati su: Antonio Špac, Matej Oguić, Silvije Vukušić, Valentino Marković, Ivana Gložinić i Emma ŠepićRIJEKA  Na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija nove generacije prvostupnika i magistara matematike, a ukupno je promovirano 37 završenih studenata. Diplomante je promovirao pročelnik Odjela prof. dr. Dean Crnković, a svečanosti je prisustvovala i prorektorica za informatizaciju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Senka Maćešić.


U sklopu svečanosti dodijeljena su i priznanja šestero najboljih studenata Odjela, a laureati su: Antonio Špac, Matej Oguić, Silvije Vukušić, Valentino Marković, Ivana Gložinić i Emma Šepić, dok su zvanje prvostupnik matematike stekli: Mirza Džaferagić, Ana Marija Filipas, Nikola Grabovac, Rudolf Grepl, Lucija Habun, Matea Horvat, Diana Katančić, Ines Klasić, Ivana Kovač, Maja Magić, Barbara Matajčić, Bernarda Miser, Matej Oguić, Jelena Pirner, Magdalena Plemenčić, Marija Rahan, Dora Stanišić, Matea Šalata, Petra Talan, Ema Tretinjak, Martina Turković, Sanja Varešanin i Helena Vuković.


Zvanje magistra edukacije matematike stekla je Monika Kos, a zvanje magistar edukacije matematike i informatike stekli su: Ela Bujan, Marija Damijanić, Nikola Filipović, Ivana Gložinić, Marjana Jadrić Ahmetović, Ivana Majstorović, Anđela Morić, Helen Rakas, Anamari Vašarević i Vendi Žigman, dok su zvanje magistar matematike stekli: Andrea Milišić, Emma Šepić i Ana Šumberac.