Povećava se spomenička vrijednost

Programom sanacije i obnove grobnih mjesta na Kozali i Trsatu odobrava se sufinanciranje do 50 posto iznosa

Sanja Gašpert

Snimio Marko GRACIN

Snimio Marko GRACIN

Sufinanciranje može biti u četrdeset postotnom iznosu, odnosno najviše 50.000 kuna ili u 50 postotnom iznosu – do najviše 150.000 kuna 


RIJEKA – Do 3. listopada otvoren je javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta u 2023. godini, koji se odnosi na grobna mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Prijavu mogu podnijeti vlasnici grobnih mjesta na ta dva navedena groblja, a sredstva za sufinanciranje obnove bit će izdvojena iz spomeničke rente.


Ovisno o broju bodova, o čemu odlučuje Povjerenstvo za obradu prijava, sufinanciranje može biti u četrdeset postotnom iznosu, odnosno najviše 50.000 kuna ili u 50 postotnom iznosu – do najviše 150.000 kuna. Kako piše u pozivu, sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.
– Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara, kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest. Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, piše u javnom pozivu.


Povjerenstvo za obradu prijava vrednovat će sve podnesene prijave te po zaprimljenim prijavama obaviti bodovanje i utvrditi listu prioriteta na temelju koje će, ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, gradonačelnik utvrditi konačnu listu prioriteta. Broj bodova ovisi o klasifikaciji grobnog mjesta, ovisno je li riječ o mauzoleju, kapeli, sarkofagu ili grobnici, o konzervatorskoj valorizaciji grobnog mjesta te građevinskom stanju i skulpturnoj valorizaciji grobnog mjesta, a dodatni se bodovi ostvaruju ako je na grobnom mjestu ukopana osoba od značaja za povijest Rijeke i Sušaka. Uz prijavu je potrebno dostaviti i posebne uvjete zaštite izdane od Konzervatorskog odjela, kao i troškovnik radova na koji su konzervatori izdali prethodno odobrenje. Prijava se podnosi u elektroničkom obliku popunjavanjem obrasca prijave. Također, prijavu popunjenu on line treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu prijave i to na adresu: Grad Rijeka, 51000 Rijeka, Titov trg 3 (središnja pisarnica Grada Rijeke).


– Provedbom programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare. Od 2016. godine, od kada se provodi ovaj program, sufinancirana je obnova i sanacija 25 grobnih mjesta, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 303 tisuće kuna. Među realiziranim programima nalazi se i jedan iz plana za 2022. godinu, a do 1. prosinca i preostala četiri korisnika su obvezni provesti obnovu i sanaciju grobnog mjesta. Ukupna vrijednost sanacije i obnove grobnih mjesta u 2022. godini iznosi 125 tisuća kuna, od čega Grad Rijeka sufinancira 52 tisuće kuna. Osim kroz program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, Grad Rijeka sredstava spomeničke rente ulaže u očuvanje spomeničke vrijednosti groblja i kroz zaštitne radove na spomeničkoj baštini. Od 2014. godine do 2020. godine u zaštitne radove uloženo je 1.041.500 kuna sredstava gradskog proračuna, pa su tako, između ostalog, izvedeni radovi na mauzolejima obitelji Whitehead, Gorup, Scarpa i Kopajtić – Battagliarini, ističu u Gradu Rijeci.