Pomorska baština

Predstavljena knjiga “Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast”

Bruna Matičić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Riječ je o petom izdanju knjige Tradicionalne brodice hrvatskog Jadrana Luciana Kebera, koja promiče očuvanje i valorizaciju starih jadranskih drvenih barki i vrijednu baštinu naše brodograđevne tradicijeU Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka predstavljena je knjiga Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast autora Luciana Kebera.


Riječ je o petom izdanju knjige Tradicionalne brodice hrvatskog Jadrana, koja promiče očuvanje i valorizaciju starih jadranskih drvenih barki i vrijednu baštinu naše brodograđevne tradicije, a koja je ovom prilikom dobila novo ukoričenje na engleskom i francuskom jeziku.


U svojoj knjizi “Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast” Keber izlaže rezultate dvadesetpetogodišnjega rada i proučavanja tradicijskih barki i brodogradnje nastala terenskim istraživanjima u suradnji i komunikaciji s brodograditeljima duž cijele naše jadranske obale.
Sa željom da ukaže na važnost održavanja pomorske baštine i tradicije Luciano Keber u knjizi donosi detaljan prikaz povijesti, tehnike i način izrade barki te pripadajuće nacrte jadranskih tradicijskih barki i brodova, kao što su trabakul, batana, pasara, guc, gajeta, leut, bracera i ostali.