Grad Rijeka nije im osigurao prostor

Predsjednik Vijeća Roma Rijeke: ‘Osjećamo se kao Cigani’

Damir Cupać

Mehmeti: Prisiljeni smo upoznati i eruopske institucije s našim problemima / Snimio Sergej DRECHSLER

Mehmeti: Prisiljeni smo upoznati i eruopske institucije s našim problemima / Snimio Sergej DRECHSLER

'Rečeno nam je da prostor mora biti u vlasništvu Grada Rijeke, da trebamo napisati pismo namjere i mi smo to napravili. Sredstva za naš rad su u gradskoj riznici i onemogućava nam se da iz vlastitih sredstava izlicitiramo prostor. Budući da nemamo ni adresu i da se snalazimo tako da ja sve odrađujem iz svoje kuće, uvjeti za rad su nam nemogući jer nismo dostupni ni jednoj instituciji u Republici Hrvatskoj', požalio se Surija MehmetiRIJEKA  Predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Surija Mehmeti još je jednom upozorio da Grad Rijeka nije osigurao prostorije za rad Vijeća, dodavši da se na taj način krše manjinska i ljudska prava.


– Iako smo nedavno upozorili da Grad Rijeka ne odgovara na naše upite, to se nije promijenilo. Nadali smo se odgovoru predsjednika Gradskoga vijeća Andreja Poropata, ali to nije napravio. Rečeno nam je da prostor mora biti u vlasništvu Grada Rijeke, da trebamo napisati pismo namjere i mi smo to napravili. Sredstva za naš rad su u gradskoj riznici i onemogućava nam se da iz vlastitih sredstava izlicitiramo prostor. Budući da nemamo ni adresu i da se snalazimo tako da ja sve odrađujem iz svoje kuće, uvjeti za rad su nam nemogući jer nismo dostupni ni jednoj instituciji u Republici Hrvatskoj, požalio se Mehmeti.


On je pojasnio na konkretnom primjeru kako su uvjeti za rad Vijeća romske nacionalne manjine nemogući.
– Uskoro kreću trodnevni Akademski susreti Roma Rijeke sa dvadesetak gostiju iz šire regije, a mi nemamo gdje ugostiti uzvanike. Moramo obilaziti grad i osjećamo se kao Cigani. Mi tako ne želimo raditi. Sve je to zbog toga što sredstva predviđena za naš rad ne možemo koristiti prema našim aktivnostima i programima. Uz to nam Grad Rijeka dodatno otežava jer traži da radimo s predračunima na rok otplate od tri do šest mjeseci. Uputili smo Odjelu gradske uprave za kulturu zahtjev da nam osiguraju prostor za Kulturni centar Roma u Rijeci jer nam je to potrebno i važno za zbližavanje građana i za prezentaciju naše bogate kulture i povijesti. Zbog svega ovoga prisiljeni smo upoznati i eruopske institucije s našim problemima, najavio je Mehmeti.