Glavni tajnik IMO-a

‘Pomorski fakultet u Rijeci jedan je od najboljih na svijetu’

Marinko Glavan

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Glavni tajnik Međunarodne pomorske agencije posjetio je Fakultet zbog brojnih postignuća ove visokoobrazovne ustanove u edukaciji studenata pomorske strukePrvi čovjek svjetskog pomorstva, Kitack Lim, glavni tajnik Međunarodne pomorske organizacije (IMO), posjetio je jučer Pomorski fakultet u Rijeci, s čijim je vodstvom razgovarao o studijskim programima koji se na fakultetu izvode, izobrazbi pomoraca te međunarodnim projektima. Lim je u pratnji dekana Alena Jugovića obišao nautičke i strojarske simulatore i izložbu Titanic – Carpathia te se susreo s profesorima i studentima.


– Upravo je tradicija, ali i stalni napredak i postignuća, ono što nas obvezuje da svojim radom, zalaganjem i ponašanjem i dalje uspješno razvijamo naš Fakultet. Suradnja studenata, nastavnog i administrativnog osoblja te integracija u lokalno, regionalno, nacionalno, ali i međunarodno okruženje od suštinskog je značaja za kontinuirani razvoj Fakulteta i čvrst temelj za njegov intenzivni rast i razvoj u budućnosti. Među nastavnicima fakulteta brojni su profesori koji su pridonijeli i još uvijek pridonose radu IMO-a i drugih svjetskih pomorskih organizacija i institucija, istaknuo je Jugović.


Broj diplomiranih studenata, posebice visoka stopa zapošljivosti nakon stjecanja diplome te prepoznatljivost na pomorskom tržištu, posebno su se dojmili glavnog tajnika IMO-a koji je u nekoliko navrata tijekom razgovora čestitao upravi i djelatnicima na postignućima. Svoje dojmove upisao je u knjigu posjetitelja.
– Vjerujem da je Pomorski fakultet u Rijeci jedan od najboljih takvih u svijetu, te da će i dalje doprinositi razvoju svjetskog pomorstva i pomorskog gospodarstva u cijelosti, rekao je Kitack Lim koji je u Opatiji sudjelovao u radu Ministarske konferencije o pomorstvu u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije, a Pomorski fakultet je posjetio zbog brojnih postignuća ove visokoobrazovne ustanove u edukaciji studenata pomorske struke i njihovoj visokoj prepoznatljivosti u svijetu, ali i radu na međunarodnim projektima kojima se povezuje obrazovanje i pomorsko gospodarstvo.