Investicija vrijedna milijun kuna

Počela izgradnja reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića

Ljiljana Hlača

Zasad vidljive samo nakupine grubog materijala / Snimila Ljiljana HLAČA

Zasad vidljive samo nakupine grubog materijala / Snimila Ljiljana HLAČA

Radovi bi trebali biti gotovi najkasnije do sredine siječnja sljedeće godine. Buduće reciklažno dvorište služit će za prikupljanje otpada isključivo od građanstva, a ova usluga će biti besplatnaRIJEKA Započeli su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića, na terenu koji je nekad bio dio bivše tvornice Torpedo. Trenutno su u tijeku grubi radovi, lokacija od oko 1.125 četvornih metara je u fazi raščišćavanja. Za sada se jedino izvana vide nakupine građevinskog materijala.


Reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića bit će treće takvo u Rijeci, uz ona koja se nalaze u Mihačevoj dragi i Pehlinu, a pod upravljanjem su KD-a Čistoća.


Radovi bi trebali biti gotovi najkasnije do sredine siječnja sljedeće godine. Riječ je o investiciji Grada Rijeke teškoj 1.105.510 kuna, a od toga su 781.180 kuna sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Buduće reciklažno dvorište služit će za prikupljanje otpada isključivo od građanstva, a ova usluga će biti besplatna.


Objekt će biti opremljen spremnicima za prikupljanje i deponiranje papira, metala, stakla, plastike, tekstila kao i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Moći će prihvaćati i posebne kategorije otpada, kao što su akumulatori i baterije te ambalažni otpad.