S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Ne pačajte mi se va dohtori

Slavica Mrkić Modrić

Reuters

Reuters

Mislela san o dohtorimi i sen medicinsken osoblju. I inače, a pogotovo va ovo vrime od koroni oni su jebena stranka, aš su ljudi blaga pa kad njin ni niš onput njin je glavna tema kako dohtori niš ne delaju leh zimaju mito, a kad njin je potreba onput su njin heroji. Vidite, mane su odvavek herojiBaš malo mislin kako san kad san bila mića govorila da ću kad buden vela bit dohtorica i za blago, i za ljudi. Srića od Boga ča me j’ ta ideja malo držala pa san jako brzo otela bit i bekarica, i pošćarica i sega vraga, a se to do desetoga leta kad san odlučila bit ovo ča san. Naravno, kako i vavek moj izbor se gospe mame nikada ni pijažal aš rekla san van već njeju omiljenu uvredu na račun mojega dela. Ponovit ću, ona glasi da j’ bolje kurbe nogi prat leh delat ovo ča ja delan. Ja, otela j’ imet hćer dohtoricu, učiteljicu, ma i frizerku i se, leh ne ovo ča j’ dobila. A ja san konačno doškala da joj moren reć – evo, vidiš sada kako j’ bolje da san novinarka leh dohtorica. Ča biš sad da moran saki dan po šešnajst ur bit va bolnice z onimi nebogemi ke je korona tamo spravila?


– Baš bi tebe takovu dali da delaš z tako ozbiljno bolnemi. Ja ti ne bin dala ni onu pištolu da meriš ljudimi temperaturu aš i to biš zatafljala, odgovorila mi je roditeljica.Začudo, ni mi se dalo natezat š njun pa san leh rekla ono svoje uobičajeno »hm« i nastavila mislet sama za se.
A mislela san o dohtorimi i sen medicinsken osoblju. I inače, a pogotovo va ovo vrime od koroni oni su jebena stranka, aš su ljudi blaga pa kad njin ni niš onput njin je glavna tema kako dohtori niš ne delaju leh zimaju mito, a kad njin je potreba onput su njin heroji. Vidite, mane su odvavek heroji. I kad mi rabe, i kad mi ne rabe aš od mićega jako cijenin seh oneh ki moru i znaju neš ča ja ne. Iman dosti prijateli ki su medicinske struki i jako dobro znan kako se ćute kad njin neki pacijent umre, kad shvate da nekomu ne moru pomoć… Od kada j’ korona, nažalost te tuge, boli i nemoći je i za njih ki su na se to navadni, puno i preveć. Ni oni već ne moru ni fizički, ni psihički podnest se ovo ča nan se dogaja. A kraja se ne vidi. I va semu tomu korona dreku još njin i zakon otežava život. Čitan kako za razliku od saborskeh zastupnici, ma i nas drugeh jedino oni, ako misle dobit punu plaću, moraju dokaževat da su se na radnomu mestu zarazili od korone. Pa ča to ni sramotno? Ma sramot kakova se retko vidi.Ne pijaža mi se ni to ča su za Božić jedino crikvah pušćali da moru prijet već od 25 ljudi. Ja san prva hodila na polnoćku sako leto, ma ovo mi ne pada ni na kraj pameti poć. Mane su vadili da z Svevišnjen i ostalen nebesnikimi moreš bit kade god ćeš, pa ću se ja lipo pospominjat š njimin z topline doma svojga. A ki će neka gre, leh neka pazi aš ja se ne slažen z onemi ki govore da j’ manja mogućnost zarazi va crikve leh ča j’ va oštarije aš da se va oštarije pije, a va crikve ne. Neka mi oproste oni ki tako povedaju ma ja ću njin reć da su vele mone. Zač? Zato aš poznan naši ljudi. Ma ni te preporuki ka će našega čovika fermat da pokle ale prvo maši malo ne popoveda z susedon, neken koga ni dugo videl i da mu onako srdačno čestita Božić. Otela san reć da se i bez alkohola ljudi druže dočim dobiju priliku i da to delaju jednako i va oštarije i va crikve.


Nisan srićna ni kad čujen da j na Rupe, Pasjaku ale koj drugoj meje kilometarska kolona za poć k nan. Znan da bi saki otel za Božić bit doma, med svojemi ma mislin da j’ bolje jedno leto i preskočit pa još puno oneh ke dohajaju bit z dragemi leh nedaj Bog nekoga šundrat. A o tomu da va Hrvatskoj i po Hrvatskoj uza sa međužupanijska ograničavanja kretanja moru za blagdani pičit si oni ki imaju potvrdu da su va nekomu hotelu rezervirali smještaj, da ni ne govorin. Moren mislet kuliki od njih će napočno to načinit leh da njin rit puta vidi i da susedon moru reć kako su zeznuli Stožer i se njegove preporuki i zabrani. I ne govorin van to z trbuha leh zato aš znan dve familje ke su jušto to načinile aš da njin je dosti ove depresije, da oteju malo promeni. Avah je mane, tr j’ depresija va sakomu kantuniću svita. Ni toga hotela ki bi moju zlečil.


I za kraj jedna od moje kolegice ka j’ vezano za ovu nedobu rekla sljedeće – nikad već nove robi nisan imela leh ča je sad iman, a niman ju komu pokazat. Ča to ni tragedija, da se moren obuć leh on dan kad mi j’ red poć va Novi list, a i kad dojden tamo dva čovika. Ma, pas mater i korone i radu od domi.