S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Kad je čovik čoviku štakor

Slavica Mrkić Modrić

Slavica Mrkić Modrić / Foto Marko Gracin

Slavica Mrkić Modrić / Foto Marko Gracin

Samo da sad još nekoga čujen kako ga kritizira da ima vavek isti veštid na sebe, da su mu oćali bili moderni kad se j’ rodil i da j’ postoli na sufitu našal. Ala, dajte se vi modirajte z takovun plaćun. Da vas vidinNi mi neko vrime. Česa god da se ćapan gre poznopak, ča zamislin ne ostvarin, nikad lazno, a na kraju se pitan kade mi j’ pasal dan. A ča bi moja mat rekla – to ti tako dojde i projde.


To ča mane dojde se češće i češće, to j’ pak drugi par rukavi. Ni da se tješin, ma ni prvomu čoviku Rike ne gre baš najbolje. Ki’vo dan na vijeću mu ni pasalo ama baš niš.


Nikoga ni pojidalo ča je on, gradonačelnik četrtoga grada po veličine va Hrvaskoj tek devetnajsti po plaće. Ni rebalans proračuna mu ni pasal ča je zaspraven vela pljuska gradonačelniku.
Samo da sad još nekoga čujen kako ga kritizira da ima vavek isti veštid na sebe, da su mu oćali bili moderni kad se j’ rodil i da j’ postoli na sufitu našal. Ala, dajte se vi modirajte z takovun plaćun. Da vas vidin.


A uza se to ni prijatel z onen gospodinon poduzetnikon ki j’ svojemi prijatelimi kupoval veštidi pa njin ih regalal. Ja, odvavek je bilo bitno s ken se družiš.


Recimo, moji prijateli, da jih je seh skupa na kup stavit, obrnut pa potrest ne bi se proslaveli. Z njihovih žepih ako bi se skupa palo deset eurih, to san puno rekla. Ma, oni su bogati duhon, a to se z nikakovemi eurimi ne more platit.


Kod ča nikakova odšteta i ča ja znan ča ne more donaknadit strah, bol i patnju onemi ke je neki maltretiral ale seksualno ugrožaval.


Ne znan ako vi, ma ja pratin ov novi plovanski skandal i ne moren verovat da pastiri moru tako spram svoga stada. I neka mi niki ne reče da j’ leh plovan pedofil kriv, krivi su i si oni ki su sa ta leta, a govore da j’ prva prijava za seksualno uznemiravanje došla još 2014., znali za to i mučali.


I pušćali nesnagu da maši zad oltara o kreposte, dobrote i sličnemu, a kašnje da dela to ča j’ delal. Moja mat je rekla da ne bi ona puno mislela okol sega toga.


Ona da bi to po kratkomu postupku. Jednostavno da bi mu rabilo miša odrezat pa da će onda sa deca ka mu dojdu blizu bit sigura. To j’ njeje mišljenje s ken se ja ne slažen, ma saki ima pravo mislet ča god će.


A kada smo već pu miša, moran van reć da mi j’ ne miš leh štakor sopeta pojil pol auta. Za razliku od onoga prvoga ki j’ žerilo platil glavun aš je od lakomije tel pojist i čep od akumulatora pa se j’ spržil, ovisti je bil šegav pa se j’ leh dobro najil, velu škodu mi načinil i prošal.


Da j’ bil na žerilu ne bin ni znala da nisan morala poć na tehnički aš, ala recite sami – ka se ženska pača va haubu osin va onu kod frizera?


Intanto, morat ću pisat komunalnomu da pošalje »istjerivači štakori« aš mane se ne da sakeh šest meseci plaćat nesnagon obed.


Naravno, moja mat ima i tu ča za reć, i naravno da ni štakorina niš kriv, aš brižno blago mora jist leh ja ka san pozabila pošpricat z onen sprejon protiv miši.


Ja da j’ to jedina škoda. Veći štakorina od ovoga je onaj ki mi j’ skrivil šipku od brisača, aš zamislite, san se parkirala na pločnik po ken on prohaja.


Najprvo da rečen da kraj auta more pasat i najdeblji stanovnik Merike, more pasat i ženska z kolicimi, ne pači nikomu ki zihaja z busa aš zihajaju pet metrih niže, ma sedno eto, nekomu pači.


A ta neki namesto da me počeka i reče mi da mu gren na živci i ja, i moj auto, a to mu j’ tako aš je va produžetku na puno manje parapeta parkirano još njih deset va nizu i nikomu niš, gre šundrat nekoga ki mu ne more vrnut.


Prvi put kad mi j’ nekakovu mast zlel va bravu i skoro šundral su elektroniku nisan niš poduzela, ma ov put su preko puta kamere, a bome i policija je obaviještena pa ćemo videt.


Ja morda neću ako bude daž dok ne dojde del z Francuske vozit auto, ma i ta isti neće pasat lišo. Tr i bez kamer su njegovi susedi rekli ki je aš se j’ već i njimin na vrh glave poprtil.


Zaspraven, ja san još i dobro pasala aš su momu kolege va tomu prijateljskomu novolistovskomu susedstvu prerezane kočnice. I sada se ja zbilja pitan kamo re ov svit.


Ni najveći problem ča j’ se poskupelo, ča j’ inflacija leh je to ča smo mi si skupa postali se veća blaga i nesnagi. Duševno jido nan je postala zločestoća, a glavni cilj kako nekomu lošo načinit. Ki put se zbilja ćutin koda nisan z ovoga planeta.


Za vikend najavljuju daž i južinu, a to znači da će i oni ki su još kuliko toliko normalni jako lahko postat nenormalni. Ča se toga tiče, e, pa bar se za to ne moran pojidat aš pu mane se niš ne menja. Osin zimsko vrime va letnje.