Luka različitosti

PIAZZA DELLE ERBE Otkrivene prve ploče s nizom povijesnih naziva ulica i trgova središta Rijeke

Damir Cupać

Foto: M. GRACIN

Foto: M. GRACIN

Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo da je bila svrha označiti povijesne nazive koji govore o burnoj prošlosti Rijeke. Imena ulica su se često mijenjala, nekad i unutar iste države, rekao je ObersnelGradonačelnik Vojko Obersnel svečano je otkrio višejezičnu ploču na kojoj su povijesni nazivi Koblerovog trga čime je krenuo u realizaciju ovaj projekt koji su pokrenuli Grad Rijeka i Zajednica Talijana. Uz nju su postavljene i višejezične ploće za Medulićevu, Užarsku u Ulicu Stara vrata.


Projekt će se realizirati kao dio projekta Europske prijestolnice kulture.


– Cilj projekta je valorizacija bogate povijesne tradicije Rijeke. Njime će dio ulica i trgova u starom dijelu Rijeke, uz ploče s aktualnim, službenim nazivima, dobiti i ploče koje će prikazivati nazive koje su te ulice i trgovi nosili kroz povijest. A kako je Rijeka grad izrazito burne povijesti koji je pripadao različitim državama, tako će ti povijesni nazivi biti na različitim jezicima, odnosno predstavljat će različita razdoblja, izjavio je Obersnel.
On je naglasio da je riječ o vrlo važnom projektu na čiju se realizaciju čekalo možda malo duže zbog toga što je sve trebalo odraditi na kvalitetan način.


– Imena riječkih ulica često su se mijenjala, a nekada se to događalo i unutar iste države. Projekt je iniciran paralelno na dva mjesta. S jedne strane pokrenuli smo ga mi kao Grad Rijeka kada smo dobili titulu EPK jer je to bila idealna prilika da kroz programski pravac progovorimo o burnoj riječkoj povijesti i da to slikovito označimo. Paralelno je sličnu inicijativu pokrenula i Zajednica Talijana. Postojala je dvojba treba li prevoditi postojeće nazive, ali na kraju smo se složili da to bude ovako.


Naglašavam da nije riječ o inicijativi uvođenja dvojezičnosti u Rijeci, već je riječ o tome da simbolički označimo burnu riječku povijest. Zahvaljujem se i Zajednici Talijana i udruzi Societa di studi Fiumani iz Rima koja je izdala knjigu Stradario di Fiume autora Massima Superine koja je bila jedan od sonovnih izvora informacija. provođenjem ovog projekta na najbolji način smo pokazali što u praksi znači Rijeka – Luka različitosti i uvažavanje, kazao je Obersnel, najavivši da će se projekt nastaviti i da će ukupno 30-ak ulica u staroj riječkoj jezgri dobiti višejezične ploče.


Foto: M. GRACIN


Foto: M. GRACINPredsjednik Skupštine Zajednice Talijana Moreno Vrancich izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je realizacija projekta počela.


– Zadovoljan sam dizajnom ploča, ali primijetili smo da ima pravopisnih pogrešaka pa se nadam da će nas u nastavku realizacije ovoga projekta netko konzultirati. Ipak je najbitnije da imamo ploče koje valoriziraju povijest našega grada. To je dobro za starije građane, za sve nas, ali i za sve goste koji dođu u Rijeku. Mislim da bi bilo korisno omogućiti uz ploče postavljanje QR kodova kako bi se njihovim očitavanjem svi mogli upoznati s riječkom poviješću, predložio je Vrancich.


Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić izrazio je zadovoljstvo što je svjedočio simboličkom koraku važnom za građanski i kulturni razvoj Rijeke kao multikulturne i višejezične sredine, simbola europske različitosti i europskog identiteta.


– Naša inicijativa za vizualnom dvojezičnošću u startu nije uperena protiv bilo koga, ona je usmjerena prema valorizaciji bogate riječke baštine i povijesti. Očekujemo širenje ovog projekta i izvan Starog grada te institucionalnu zaštitu riječkih specifičnosti za što ćemo se čvrsto zalagati i u budućnosti, poručio je Švorinić.


Tajnica Udruge Slobodna država Rijeka i članica predsjedništva Liste za Rijeku Laura Marchig dodala je da je uvjerena da će ploče omogućiti svima da se upoznaju s jednim dijelom riječke prošlosti.


Foto: M. GRACIN


Foto: M. GRACIN– Nadamo se da će gradske vlasti imati snage i hrabrosti da se oslobode strahova i predrasuda te da će shvatiti da realizacija vizualne dvojezičnosti znači da je naš grad spreman pomiriti se s avetima prošlosti i pronaći u sebi onaj pravi multikulturni europski duh. Naš cilj nije favorizirati ni jednu etničku skupinu, nego na ovaj način odati priznanje i talijanskoj autohtonoj kulturi koja predstavlja važan dio naše složene, ali fascinantne povijesti, izjavila je Marchig.


Foto: M. GRACIN


Foto: M. GRACINCijena jedne ploče oko 2.000 kuna


Riječka oporba u gradskom parlamentu, prije svega HDZ, optuživala je riječkoga gradonačelnika da je sklopio pakt s Listom za Rijeku, a da je cijena toga pakta cijena ovoga projekta. zanimalo nas je koliko košta izrada višejezičnih ploča. Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca naveo je da je cijena jedne ploče 1.500 kuna plus 25 posto PDV-a. Ukupno će ih se postaviti 30-ak.


Foto: M. GRACIN


Foto: M. GRACIN