Aktiviranje u par sati

Otvoren sekundarni COVID-centar u Thalassotherapiji Opatija

Ingrid Šestan Kučić

Foto PGŽ

Foto PGŽ

Novi smještaj namijenjen je pacijentima u kasnijoj i stabilnoj fazi bolesti, u pravilu nakon 15. dana boravka u KBC-u, koji i dalje trebaju specijalistički nadzor i terapiju kisikomRIJEKA – U Thalassotherapiji Opatija otvoren je sekundarni covid centar za smještaj pacijenata na oporavku. Planirani je kapacitet 35 postelja.


Osam pacijenata iz KBC-a Rijeka je smješteno u Thalassotherapiju Opatija


Navodeći kako se u kontinuiranoj komunikaciji dogovara početak djelovanja ovog centra, kao i moguće povećanje kapaciteta ako do takve potrebe dođe, ravnatelj KBC-a prof. dr. Alen Ružić kaže da je centar opremljen sustavom za terapiju kisikom, koji će biti dostupan svakom bolesniku, te svom ostalom nužnom opremom za dijagnostiku i zbrinjavanja mogućih akutnih komplikacija.
– Thalassotherpia Opatija kao ustanova koja uspješno objedinjuje akutnu medicinu s posebnim naglaskom na akutnu kardiologiju i istodobno provodi vrhunske rehabilitacijske programe, opremljena je s dovoljnim brojem respiratora za reakciju u slučaju medicinskih hitnoća.


Dosadašnje iskustvo ovog pandemijskog vala uči nas da su moguća česta nagla pogoršanja rano nakon hospitalizacije COVID-bolesnika. Stoga će prema sadašnjem planu u Thalassotherapiju Opatija kao sekundarni centar biti seljeni bolesnici u kasnijoj i stabilnoj fazi bolesti, u pravilu nakon 15. dana boravka u KBC-u.Riječ je o bolesnicima koji i nadalje zahtijevaju specijalistički nadzor, terapiju kisikom i drugo standardno liječenje, ali imaju minimalan rizik od razvoja akutnih komplikacija. Strategija je usuglašena na zajedničkim sastancima temeljem analize postojećeg stanja i u skladu s mišljenjima naših vodećih eksperata, najavljuje ravnatelj.


Korak ispred


Dodajući da je trenutačna epidemiološka situacija u našoj regiji vrlo ozbiljna, prof. dr. Ružić ističe kako KBC Rijeka detaljnim praćenjem okolnosti trajno uspijeva biti korak ispred, predvidjeti potrebe, uspješno štititi zdravstveni sustav i osiguravati svu potrebnu zdravstvenu zaštitu našim građanima. Tako je tijekom prethodnog razdoblja osigurano 250 postelja koje imaju najviši standard za liječenje COVID-bolesnika.


– Riječ je o materijalnom ulaganju u široke sustave za kisik i komprimirani zrak koji imaju višestruke razine zaštite za slučaj nepredvidivih tehničkih ispada, kao i o sustavu trajnog videonadzora kao nadstandardu koji povećava sigurnost bolesnika, dijelom rasterećuje zdravstveno osoblje i znatno smanjuje potrošnju zaštitne opreme.


Moram podsjetiti da smo osnovali prvu post-COVID ambulantu i istodobno 2 bolnička post-COVID odjela, dok smo za akutne pacijente širokom prostornom i kadrovskom reorganizacijom cijelog KBC-a osigurali čak 6 COVID-odjela i 2 respiratorna centra.


Prvi i zasad jedini u Hrvatskoj organizirali smo laboratorij za hitnu molekularnu dijagnostiku koji znatno skraćuje vrijeme izrade PCR testova i osigurava zaštitu od prodora infekcije u bolnicu.


Odlično smo opremljeni modernim uređajima za potporu disanju, ali i drugom infrastrukturom koja uključuje mobilne rendgenske uređaje i mobilne minilaboratorije na COVID-odjelima, a među rijetkim smo ustanovma koje su uvele sofisticirane upalne i srodne laboratorijske parametre poput interleukina-6, kaže prof. dr. Ružić.


Zbrinjavanje hitnoća


Uz posvećenost bolesti COVID-19, ne liječe se samo takvi bolesnici, već se usprkos velikom pritisku pandemije uspješno nastavljaju zbrinjavati sva hitna stanja i onkološki bolesnici.


– Bez obzira na veliki gubitak koji za nas predstavlja svaki neželjeni ishod liječenja, ukupni rezultati tretmana COVID-bolesnika u KBC-u Rijeka, smrtnost i drugi mjerljivi ishodi u rangu su vodećih europskih sveučilišnih bolnica.


To nas posebno veseli i potvrđuje kvalitetno krizno upravljanje u kojem svi pacijenti imaju potrebnu optimalnu zdravstvenu zaštitu. Usko surađujemo s ostalim zdravstvenim ustanovama u regiji od početka pandemije.


Tu osim epidemiologa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo valja istaći specijaliste obiteljske medicine koji daju veliki obol u zbrinjavanju COVID-bolesnika s blažim kliničkim slikama i doprinose kontroli pritiska na bolnički sustav.


U sinergiji smo s Thalassotherapijom Crikvenica i Klinikom Lovran, koji nam kadrovski pomažu, a sada je u planu i suradnja s Thalassotherapijom Opatija, koja se sprema za sekundarni COVID-centar. Aktivacija ovakvog centra sigurno će doprinijeti rasterećenju KBC-a i označiti novi iskorak u ukupnoj kvaliteti zdravstvene zaštite za našu regiju u ovim teškim vremenima pandemije, zaključuje ravnatelj.