PRENAMJENA

Otkrivamo što će se dogoditi s Filodrammaticom nakon iseljenja Gradske knjižnice Rijeka

Damir Cupać

Foto Angela Maksimović

Foto Angela Maksimović

 Nakon iseljenja GKR-a novi javni sadržaj useljava u atraktivan prostor na KorzuGrađani Rijeke dočekali su da je završetak izgradnje nove zgrade Gradske knjižnice realnost, a da je to tako, najbolje svjedoče informacije o zatvaranju središnjeg odjela u zgradi Filodrammatice.


Knjige će se iseliti iz prostora koji je ljubiteljima knjige prirastao srcu, budući da se nalazi na atraktivnoj i lako dostupnoj lokaciji, a kako se čini, on će i dalje imati javnu namjenu.


Nužni radovi


Iz Grada Rijeke to potvrđuju i pojašnjavaju da će nakon preseljenja središnjeg odjela Gradske knjižnice Rijeka u novu zgradu, navedeni prostor u zgradi Filodrammatice biti prenamijenjen u kulturno-turistički posjetiteljski centar projekta Povežimo se baštinom.
– Nakon preseljenja planiraju se izvesti radovi nužni za uređenje prostora i primjenu novoj svrsi. Adaptacija uključuje radove i opremanje izložbenog/interpretacijskog postava suvremenim grafičkim oznakama te multimedijalnom opremom suvremenim metodama interpretacije, uključujući i digitalne multimedijske, interaktivne, prostorne, predmetne i grafičko-likovne formacije za prostornu reorganizaciju postojećeg prostora te u skladu s tim izvođenje i formiranje novog radog i društvenog prostora prilagođenog novim potrebama.


Površina prostora je oko 450 »kvadrata«, a obuhvaća veći dio prizemlja, izuzev ugostiteljskog lokala i kotlovnice, i ulaznu vežu, navode u Gradu Rijeci.Posjetiteljski centar zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.


– Cilj posjeta centru prvenstveno je pružiti kvalitetnu inicijalnu informaciju o kulturnoj baštini grada Rijeke i okolnih gradova i općina uključenih u projekt.


Također, njime se želi omogućiti posjetiteljima da dobiju osnovne informacije o lokalitetima, da dožive ambijent i estetiku pojedinog lokaliteta te da se potakne želja za istraživanjem, otkrivanjem i učenjem o prezentiranoj baštini na samim lokacijama. Centar će biti i centar za sve baštinske projekte unutar urbane aglomeracije Rijeka.


Uključeni gradovi i općine u Centru će prezentirati svoje posebnosti i projekte koje realiziraju na svojim lokalitetima, pojašnjavaju riječke gradske vlasti.Izložbeno-informacijski postav uključit će projekte Općine Kostrena – Kuću kostrenskih pomoraca, Općine Mošćenička Draga – rekonstrukcija Kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće Eugena Kumičića, Etno selo Trebišća – otvaranje mitsko-povijesne staze Trebišća – Perun, revitalizacija kaštela u Mošćenicama, Općine Lovran – adaptacija Kuće lovranskega guca, Grada Kraljevice – obnova trga Zrinski, Grada Kastva – konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ, sanacija trga Lokvina, Općine Viškovo – izgradnja i opremanje Kuće Halubajskega zvončara, Grada Opatije – revitalizacija Ville Angioline, Općine Klana – revitalizacija kaštela Gradina u Klani te Općine Čavle – revitalizacija kaštela Grobnik.


ITU ulaganje


Projekt Povežimo se baštinom provodi se u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) na urbanom području čije je središte Grad Rijeka.


Ukupna vrijednost projekta je 76,3 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva 36,4 milijuna kuna, a ostatak predstavljaju vlastita sredstva. Projekt provodi Grad Rijeka u suradnji s partnerima, općinama Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička draga i Viškovo, gradovima Kastav, Kraljevica i Opatija te Turističkom zajednicom Grada Rijeke.


Projekt je financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Budući da je Filodrammatica izuzetno atraktivan poslovni prostor u gradskom vlasništvu, pitanje je zbog čega on nije komercijaliziran jer je ipak riječ o nultoj zoni Korza. Tko o tome i na koji način odlučuje?– Namjena, odnosno djelatnosti gradskih poslovnih prostora, utvrđuju se sukladno Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru.


Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru koji se daje u zakup utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za poslovni prostor.


Za poslovni prostor koji se daje u zakup na temelju javnog natječaja, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku najmanje dvije djelatnosti, uzimajući u obzir uvjete propisane Pravilnikom, ali gradonačelnik može utvrditi samo jednu djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru koji se daje u zakup putem javnog natječaja, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Procjena okolnosti


Predviđeno je da prilikom predlaganja djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru Povjerenstvo utvrđuje činjenice i procjenjuje okolnosti bitne za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru, vodeći računa o vlasništvu, odnosno osnovi raspolaganja poslovnim prostorom, namjeni poslovnog prostora koja je utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom, namjeni poslovnog prostora koja je upisana u zemljišnim knjigama, namjeni poslovnog prostora te okolnostima koje mogu utjecati na obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru koji se nalazi u građevini koja je zaštićeno kulturno dobro, posebnim uvjetima koje prostor mora ispunjavati za obavljanje određene djelatnosti, posebnim uvjetima, suglasnostima, ovlaštenjima, potvrdama i slično, a koje budući zakupnik mora ispunjavati, odnosno pribaviti za obavljanje određene djelatnosti, usklađenosti s razvojnim planovima Grada, iskazanom interesu gospodarskih subjekata kao potencijalnih zakupnika, djelatnostima koje obavljaju drugi gospodarski subjekti u neposrednoj blizini poslovnog prostora, potrebama građana za određenim djelatnostima u pojedinom dijelu grada, općem stanju poslovnog prostora te radovima koje je nužno izvesti.Nakon što gradonačelnik donese zaključak o utvrđivanju djelatnosti, poslovni prostor se objavljuje u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora.


Trajno zatvaranje 4. rujna


Središnji odjel Filodrammatica Gradske knjižnice Rijeka od 4. rujna trajno zatvara vrata, čime će započeti finalna faza nastanka nove knjižnice u kompleksu »Benčić«.


Knjižničari GKR-a imaju nakon toga pred sobom zadatak adekvatnog pakiranja 67.648 jedinica građe u Filodrammatici, koje će potom na put do nove zgrade u Art-kvartu »Benčić«, gdje će sačekati dolazak polica i prva slaganja kroz jesen ove godine.


Filodrammatica je jedini odjel koji se tada zatvara, a sve ostale lokacije knjižnice, pa i Središnji odjel Palača Modello, nastavljaju s redovnim radom.


Nakon Filodrammatice zatvorit će se Palača Modello te naposljetku Narodna čitaonica. Kvartovski ogranci se ne sele i ostaju djelovati na svojim lokacijama.


U vrijeme do otvaranja nove knjižnice svi članovi GKR-a knjige mogu posuđivati u svim ostalim odjelima i ograncima (ogranci Trsat, Zamet, Turnić, Drenova, Knjižnica Čavle, Knjižnica Vid Omišljanin, Gradski bibliobus i Županijski bibliobus).


Još ovoga tjedna, odnosno do ponedjeljka 4. rujna, Filodrammatica je otvorena prema ljetnom radnom vremenu – ponedjeljak, srijeda, četvrtak, subota ujutro, a utorak i četvrtak poslijepodne, te su svi pozvani na posuđivanje do maksimalno šest knjiga.