Crna jama

Otkrivamo nove detalje sanacije opasnih tvari. Otpad iz Sovjaka vozit će se u četiri strane spalionice

Jakov Kršovnik

Uređenje platoa i doprema opreme i strojeva potrebnih za sanaciju počinju 7. srpnja - jama Sovjak / Foto V. KARUZA

Uređenje platoa i doprema opreme i strojeva potrebnih za sanaciju počinju 7. srpnja - jama Sovjak / Foto V. KARUZA

Otpad će se spaljivati u postrojenjima Kirchdorfer Zementwerke Hoffmann GmbH te Wien Energie u Austriji, zatim u postrojenju SARPI Dorg Kft. u Mađarskoj te u postrojenju MUEG GmbH u NjemačkojVIŠKOVO – Nakon što smo opširno izvijestili o zasad poznatim detaljima sanacije jame Sovjak, crne točke u centru Viškova, koja će početi 7. srpnja, a na temelju odgovora nositelja projekta sanacije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dva su pitanja ostala dijelom neodgovorena. Gdje će se točno spaljivati otpad te više detalja o mogućoj, vrlo malo vjerojatnoj evakuaciji.


Jer, rečeno je da je šansa da dođe do evakuacije reda veličine deset na minus sedmu. No, ipak smo tražili detalje od Fonda o evakuaciji, za »ne daj Bože«.


Smještajni kapaciteti


Na naš ponovni upit iz Fonda su nam odgovorili da se lokacije postrojenja za spaljivanje otpada iz jame Sovjak nalaze na području Republike Austrije, točnije otpad će se spaljivati u postrojenjima Kirchdorfer Zementwerke Hoffmann GmbH te Wien Energie, zatim u Mađarskoj, postrojenje SARPI Dorg Kft. te u Njemačkoj u postrojenju MUEG GmbH. O karakteristikama pojedinih pošiljki otpada ovisi gdje će biti zbrinute, odgovorili su nam iz Fonda.
Što se tiče evakuacije, iz Fonda odgovaraju da su u Planu i programu obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku predviđeni privremeni smještajni kapaciteti za mještane u slučaju nužne evakuacije.


Javne tribine


– Kako smo već naveli u ranijim odgovorima, prije početka radova na vađenju sadržaja iz jame (Etapa II),sve potrebne informacije, uključujući informacije o privremenom smještaju u slučaju evakuacije, prezentirat će se lokalnom stanovništvu putem javne tribine te ostalim raspoloživim komunikacijskim kanalima, što uključuje i komunikaciju s medijima.


Ono što je bitno, u slučaju da do iseljavanja uopće dođe, izvođač će, u mjeri u kojoj je to moguće, voditi računa da smještajni kapaciteti budu adekvatni te da se uzmu u obzir svakodnevne potrebe osoba koje bi potencijalno mogle biti privremeno dislocirane iz svojih kuća, odgovorili su nam iz Fonda.