Epidemija

Općinski sud u Rijeci zbog korone do 1. travnja radi pod posebnim uvjetima. Evo detalja

Portal Novi list

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Mjere se primjenjuju od 16. ožujka 2021. do 01. travnja 2021.Zbog porasta broja novih slučajeva zaraze koronavirusom na području Primorsko-goranske županije Općinsku sud u Rijeci donio je nove mjere.


Prenosimo ih u cjelosti:


I/ Zbog porasta oboljelih osoba od bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji i Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda i na izdvojenim lokacijama suda u Rijeci (Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frana Kurelca 3/5) te stalnim službama suda u Delnicama, Opatiji i Malom Lošinju neće se primati stranke od 16. ožujka 2021. do 1. travnja 2021.,
osim u izuzetnim slučajevima koji će se posebno procijeniti.
II/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemno-otpremnu pisarnicu suda u sjedištu, a niti u drugim posebnim pisarnicama u sjedištu suda u Rijeci i stalnim službama.


III/ Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).


IV/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka, stranke će odlagati u kutije, koje će se nalaziti na porti suda u ulici Žrtava fašizma 7 i Užarskoj ulici 3, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja.


V/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille„) stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na portirnici suda u ulici Žrtava fašizma 7 i Užarskoj ulici 3, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave.


VI/ Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakta te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
2.


VII/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e komunikacije ili poštom te se do daljnjega uskraćuje dostavljanje svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.


VIII/ Sva komunikacija suda sa javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e mailom i poštom te telefonom.


IX/ Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.


X/ Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 16. ožujka 2021. te traje do 01. travnja 2021.


Sve gore navedeno nalazi se u odluci koju je potpisala predsjednica sudaVesna Katarinčić.