Robert Marčelja

Općina Jelenje za očuvanje Rječine: Akumulaciju Kukuljani brišu iz prostornog plana

Sanja Gašpert

Mi se nadamo da se na našem području neće izgraditi Akumulacija Kukuljani i za to ćemo se zalagati svim zakonskim sredstvima, poručio je MarčeljaDan planeta Zemlje prilika je da ukažemo na očuvanje flore i faune na području našeg Jelenja. Očuvajmo prirodu, očuvajmo Rječinu. Moj stav veoma je jasan. Mi se nadamo da se na našem području neće izgraditi Akumulacija Kukuljani, kao projekt Vlade Republike Hrvatske i za to ćemo se zalagati svim zakonskim sredstvima.


Sa svojim stajalištem upoznao sam i građansku inicijativu Spasimo Ričinu, izjavio je na svom Facebook profilu načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja, koji je kandidat za jelenjskog načelnika PGS-a i SDP-a i za sljedeće četverogodišnje razdoblje.


Time je Marčelja iskazao jasan stav i protivljenje izgradnji Akumulacije Kukuljan, projektu sadašnje Vlade Republike Hrvatske. Podsjetio je kako Općina Jelenje ulaže velike napore u razvoj života i mjesta uz Rječinu.
– Prvi puta u povijesti naše Općine gradimo suvremenu cestu, ulažući kao nikada do sada velika sredstva, kako bi razvili zapadni dio našeg kraja.


Do sada smo izgradili nekoliko dionica, a tu spadaju investicije cestovne infrastrukture u naselja od Brnelići do Milaša, druga dionica je vezana je uz samo naselje Zoretići, a upravo nastavljamo na realizaciji projekta Zoretići – Kukuljani.Iz toga je vidljivo da naša jedinica lokalne samouprave zajednički s Primorskom-goranskom županijom, odnosno Županijskom upravom za ceste gradi i razvija život i suživot naših mještana i njihovih potreba, jer cesta život znači, kazao je Marčelja, odgovarajući na upit građanske inicijative Spasimo Rječinu, koju je Općina Jelenje uputila i na adrese HEP proizvodnje, kao i HEP grupe te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Hrvatske vode, koji su nadležni za projekt izgradnje.


– Kao što vam je poznato jedinice lokalne i samouprave su se usprotivile gradnji LNG terminala na Krku, međutim, Vlada Republike Hrvatske je ignorirala mišljenja lokalnog stanovništva otoka Krka i Primorsko-goranske županije.


Mi se nadamo da se na našem području neće izgraditi Akumulacija Kukuljani i za to ćemo se zalagati svim zakonskim sredstvima, poručio je Marčelja, dodajući kako će novi prostorni plan Općine Jelenje biti donesen nakon lokalnih izbora.


Iz gore navedenog vidljivo je naše stajalište, a to znači da ćemo iz našeg prostornog plana ukloniti Akumulaciju Kukuljani. Kao što vam je poznato, kao legalisti moramo znati da su sve rijeke i pripadajući pritoci u Republici Hrvatskoj dani na upravljanje Hrvatskim vodama kroz zakon, poručili su iz jelenjske lokalne samouprave.


Inače, Općina Jelenje redovito se priključuje akciji čišćenja Zelena čistka, putem koje sve udruge i mještani daju doprinos očuvanju zaštite okoliša. Nadamo se da ćete se i službeno priključiti našim aktivnostima, a sve u cilju očuvanje bioraznolikosti u i oko Ričine, kazao je Marčelja u odgovoru pozivajući mještane i članove eko-inicijative da vode računa o okolišu i flori i fauni svoga zavičaja.