Javni poziv

Općina Čavle poziva fizičke osobe na sudjelovanje u programu kreditiranja energetske obnove zgrada

Sanja Gašpert

Čavjanski Dom kulture »prošao je« obnovu, sada su na redu objekti fizičkih osoba / Foto M. GRACIN

Čavjanski Dom kulture »prošao je« obnovu, sada su na redu objekti fizičkih osoba / Foto M. GRACIN

Subvencionirat će se kamate na kredite za energetsku obnovu zgrada - termofasadu, zamjenu krovišta, vanjsku stolariju s izo-staklomČAVLE  Općina Čavle objavila je javni poziv fizičkim osobama za sudjelovanje u programu kreditiranja energetske obnove – adaptacije objekata u 2021./2022.godini. Prijave se podnose na propisanim obrascima preporučenom pošiljkom na adresu Općina Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle, s naznakom »Program kreditiranja adaptacije objekata« ili osobnom dostavom u pisarnicu na istoj adresi. Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave, je do 31. prosinca 2022. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.– Cilj programa kreditiranja energetske obnove objekata u 2021./2022. godini je subvencioniranje kamate na kredite fizičkim osobama za energetsku obnovu objekata – postavljanje termofasade, zamjena krovišta, ugradnja vanjske stolarije s izo-staklom, prema ugovorima o poslovnoj suradnji sklopljenim između Općine Čavle i banaka. Kreditni fond iznosi ukupno dva milijuna kuna, a osiguravaju ga poslovne banke sudionice u programu – Erste&Steiermärkische bank i Istarska kreditna banka Umag, dok Općina subvencionira kamatu s dva posto. Pravo na korištenje subvencije kamata na odobrene kredite može ostvariti fizička osoba za energetsku obnovu objekta koji se nalazi na području Općine Čavle, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili suvlasništvu te koja ima prijavljeno prebivalište na čavjanskom području ili fizička osoba za energetsku obnovu objekta koji se nalazi na području Općine Čavle, a koji nije u njenom osobnom vlasništvu ili suvlasništvu, već ima prijavljeno prebivalište na adresi objekta te suglasnost vlasnika objekta za njegovu energetsku obnovu, ističu u Općini Čavle.