Digitalizacija i ekologija

Općina Čavle e-računima uštedila 12.470 listova papira

Sanja Gašpert

Jedan e-Račun zamjenjuje pet iskorištenih listova papiraČAVLE – Općina Čavle dobitnik je Premium zelenog certifikata zbog uspješno provedene digitalizacije poslovnih procesa i ekološke osviještenosti u 2021. godini. Prema informacijama iz Općine, tijekom prošle godine Općina Čavle zabilježila je 2.548 poslanih i primljenih e-Računa, pa je na taj način ušteđeno 12.740 papira. Naime, jedan e-Račun zamjenjuje pet iskorištenih listova papira. Ovo priznanje Općini Čavle dodijelio je servis moj e-Račun čestitajući na ekološkoj osviještenosti i društveno odgovornom poslovanju koje je ostvareno.


Inače, Općina Čavle kontinuirano podiže energetsku učinkovitost svojih objekata ulaganjem u nove fasade, krovove i novu stolariju. Samo u protekloj godini obnovljena je fasada i saniran krov na Domu zdravlja, zatim fasada, krov i stolarija Doma kulture Čavle te stolarija, krov i automatsko paljenje, odnosno gašenje grijanja u Boćarskom domu Hrastenica. Nakon novog krova i stolarije, novu energetski učinkovitu južnu fasadu dobilo je i šest paviljona starog kraka Osnovne škole Čavle. Projekti na Domu zdravlja i osnovnoj školi ostvareni su u suradnji s Primorsko-goranskom županijom.


Stari sustav grijanja na lož ulje u Domu kulture zamijenjen je novim ekološki učinkovitijim i štedljivijim plinskim sustavom, a plinska infrastruktura uvedena je i u Čebuharovu kuću. »Osim energetskih ušteda na taj način brinemo i o okolišu«, poručila je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić i dodala da se sustavno javna rasvjeta u Čavlima zamjenjuje ekološkom te se ova investicija otplaćuje iz ušteda ostvarenih iz potrošnje električne energije. Ove godine uveden je i sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu, a postavljeni su i novi spremnici na eko- otocima.
– Živimo u mjestu predivnih prirodnih ljepota, čistog zraka i vode i to moramo sačuvati za buduće generacije. Našu Zemlju nismo samo naslijedili od naših predaka, nego posudili od svoje djece, poručila je u povodu 22. travnja – Dana planeta Zemlje načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić te pozvala sve da otpad ne odlažu u prirodu, a što se nažalost još uvijek događa na području općine Čavle, jer svatko može dati svoj doprinos očuvanja čistog i zdravog okoliša za generacije koje dolaze.