Objavljena presuda

Okolišna dozvola za LNG je zakonita: Upravni sud odbio tužbe PGŽ-a, Općine Omišalj i zelenih

Portal Novilist.hr

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Presuda je nepravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike HrvatskeRIJEKA Vezano uz upite dijela medija, potvrđujemo da je danas na Upravnom sudu u Rijeci objavljena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (tzv. okolišna dozvola) za zahvat uvođenja faze plutajućeg terminala na području Omišlja, priopćili su s Upravnog suda.


Tužitelji su u ovom slučaju bili Primorsko-goranska županija, Općina Omišalj te udruge Zelena akcija i Zelena Istra. Tri tužbe četiriju tužitelja, kojima se osporava isto rješenje tuženika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, spojene su u jedan predmet.


Pisani otpravak presude strankama će biti upućen u roku od 15 dana. Presuda je nepravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.
– U ovome upravnom sporu ne odlučuje se o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat, već samo o zakonitosti okolišne dozvole, tj. rješenja tuženika od 11. travnja 2018. u odnosu na plutajući dio terminala, kojim je naloženo ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša. To je jedna od više dozvola koje se izdaju za ovakve zahvate.


Iduća je po redu – mada ne i posljednja – lokacijska dozvola, protiv koje je upravni spor pred ovim Sudom pokrenut u prosincu 2018. godine. Ovdje osporavano rješenje (okolišna dozvola) nije neposredni temelj za realizaciju zahvata, niti ishod ovog spora prejudicira ishod u ostalim, zasebnim upravnim postupcima u kojima se donose druge vrste dozvola.


Cjeloviti razlozi za presudu bit će sadržani u njenome pisanom otpravku. Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da predmet ovog spora nije usklađenost planiranog zahvata sa prostornim planovima (spisu prileži potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz koje proizlazi da je izmjena zahvata u skladu sa prostornim planovima i Primorsko-goranske županije i Općine Omišalj, što je u ovoj vrsti predmeta dovoljno), već će se o tome odlučivati u postupku izdavanje lokacijske dozvole. Sud je ujedno utvrdio da je osporavano rješenje doneseno u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kojim su također propisane mjere zaštite okoliša, s programom praćenja okoliša.


U razdoblju od prvog ročišta za raspravu (26. studenog 2018.), ni na današnjem ročištu, stranke nisu iznosile suštinski nove navode ni prijedloge, dokazni prijedlozi stranaka nisu ocijenjeni relevantnima za rješavanje spora, pa je Sud odlučio danas zaključiti raspravu.


Dodajmo da je dosadašnjom praksom (npr. rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. travnja 2014. u tzv. predmetu Plomin) potvrđeno da ocjena usklađenosti s prostornim planom ne čini sastavni dio ocjene zakonitosti okolišne dozvole, već se ta usklađenost utvrđuje u drugim postupcima, priopćili su s Upravnog suda u Rijeci.