Oproštaj

Održana komemoracija za prof. emeritusa Zorka Kosa

Ingrid Šestan Kučić

Foto R. Brmalj

Foto R. BrmaljRIJEKA Prijatelji i kolege danas su se na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci oprostili od dugogodišnjeg profesora i dekana tog fakulteta prof. emeritusa Zorka Kosa. Presjek njegovog bogatog radnog i znanstvenog doprinosa dala je pomoćnica rektorice Sveučilišta u Rijeci i predstojnica Zavoda za hidrotehniku i geotehniku Građevinskog fakulteta prof. dr. Nevenka Ožanić, istaknuvši kako je njegova sljednica na predstojničkom mjestu, ali i studentica kojoj je profesor Kos bio i mentor. Navodeći kako njegov profesionalni angažman nije bio rutinski, prof. dr. Ožanić je istaknula da je znatiželjnog i nemirnog duha uvijek svoj posao shvaćao kao poligon za promatranje, istraživanje i unapređivanje kvalitete ljudskog rada.


– I bez obzira na njegovu ljubav prema građevinskoj struci, pogotovo hidrotehnici, koju je toliko volio i poštovao, nikad nije zaboravljao da radi s ljudima. Iako mu je matični kolegij bio hidrotehničke melioracije tla, neprekidno je predavao pet do šest kolegija iz šireg spektra vodnog gospodarstva i graditeljstva. Istovremeno je predavao nekoliko kolegija na poslijediplomskim studijima na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te Građevinskom fakultetu u Nišu. U nastavnom radu isticao se u primjeni tada suvremenih metoda održavanja nastave. U podizanju novih kadrova bio je mentor na velikom broju diplomskih i magistarskih radova, kazala je predstojnica Zavoda.