Kakvo iznenađenje

Obnova Krešimirove bit će skuplja i trajat će puno duže od godine dana. Koliko? Ne zna se

Marinko Glavan

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Konkretne podatke o produljenju roka za završetak radova, ugovorenom za kraj svibnja iduće godine, kao ni o iznosu povećanja troškova, nismo dobili. Iz odgovora također se čini da je postupak javne nabave za rekonstrukciju Krešimirove raspisan poprilično paušalno, bez stvarnog uvida u stanje na terenu i troškoveRIJEKA – Radovi na rekonstrukciji Krešimirove ulice u centru Rijeke, trajat će dulje od predviđenih godinu dana i bit će skuplji od ugovorenih 34,8 milijuna kuna – suština je zajedničkog odgovora investitora Hrvatskih cesta, KD-a Vodovod i kanalizacija te Grada Rijeke, na naš novinarski upit o tijeku radova u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Postavili smo i upit koliko će trajati radovi, kao i koja će biti konačna cijena rekonstrukcije, no konkretan odgovor nismo dobili.


Radovi u Krešimorovoj, koji obuhvaćaju obnovu kolnika, kao i infratsrukture pod cestom, pri čemu su Hrvatske ceste nositelj projekta za rekonstrukciju kolnika u duljini od 1.400 metara, a Vodovod i kanalizacija za izgradnju transportnog kolektora za odvodnju otpadnih voda, dugog 1.080 metara, uz još sto metara odvojaka, rekonstrukciju vodovodnog sustava u duljini od jednog kilometra te polaganje DTK mreže.


Izvođač radova je zajednica ponuđača koju čine GP Krk i slovenska Godina, a rekonstrukcija je ujedno i prvi dio velikog projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka«, vrijednog 1,76 milijardi kuna, koji se sa 71 posto sufinancira sredstvima Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020. Hrvatskim cestama je, pak, rekonstrukcija Krešimirove, uz Adamićevu, zadnji preostali dio projekta rekonstrukcije državnih cesta kroz grad Rijeku, većim dijelom dovršen prije tri godine, kada su završeni opsežni radovi na rekonstrukciji kolnika od Plumbuma do Preluka, te od centra grada prema Martinkovcu i prema Škurinjama.


Probni iskopi
– Kao što ste bili upoznati, te građane i informirali u svojem članku, krajem svibnja i početkom lipnja ove godine izvodili su se probni iskopi na prometnici u Krešimirovoj ulici kako bi se utvrdio što točniji položaj i dubina te stanje postojećih podzemnih instalacija – kanala kojima teku podzemni potoci, a za koje podaci postoje, međutim najčešće nisu egzaktni.


Kako bi se iznašlo najbolje i prometno najprotočnije rješenje kojim će se osigurati istovremena i sigurna prometna funkcionalnost te uvjeti za tehničku realizaciju projekta, u definiranju koncepcije su sudjelovali predstavnici sva tri investitora, izvođača radova, MUP-a, Rijeka prometa, Autotroleja, Grada Rijeke i Rijeka plusa.


Iznalaženje najkvalitetnijeg rješenja bilo je izrazito složeno te je iz tog razloga trajalo gotovo mjesec dana, navodi se u zajedničkom odgovoru HC-a, ViK-a i Grada Rijeke.


Rezultati probnih iskopa, nastavlja se u odgovoru, usporili su detaljniju razradu dinamike izvođenja radova, s obzirom na utvrđena značajna odstupanja kod vrlo starih kanala podzemnih potoka na lokacijama Brajda i Mlaka.– Riječ je o vrlo starim kanalima, vjerojatno i sto godina starim koje nije gradio, niti njima upravlja, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nepoznavanje točnih pozicija, smjerova, izgleda i od kakvog su materijala sagrađeni tako stari kanali podzemnih potoka, već je na samom početku radova dovelo KD Vodovod i kanalizaciju u situaciju u kojoj gotovo 70 posto izrađene i pripremljene projektne dokumentacije mora izmijeniti. Samim time izvođač radova nije mogao započeti s daljnjim iskopima.


Značajnije izmjene u projektnoj dokumentaciji vezane su korekcije položaja projektiranih instalacija i izmjene profila cjevovoda što, pored vrlo složenih tehničkih rješenja, u konačnici utječe i na značajnije troškovne promjene.


Kako se radovi čiji je investitor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. sufinanciraju bespovratnim europskim sredstvima, sve izmjene i korekcije potrebno je točno proceduralno izvršiti, kao i osigurati sva za to potrebna odobrenja i suglasnosti prije početka ili nastavka izvođenja radova.


Arheološko nalazište


Na izmjenu prvotno planirane okvirne dinamike izvođenja radova također je još pridonio i pronalazak arheološkog nalazišta, točnije ostataka povijesne riječke luke i instalacija iz razdoblja Austro-Ugarske, poručuju investitori.


Dosad su, uz probne iskope te preprojektiranje, kao i kontinuirano poduzimanje potrebnih mjera radi rješavanja trenutne situacije u što kraćem roku i kvalitetno, ističu, poduzete i druge aktivnosti. Tako je na samom gradilištu osiguran koridor radova, skinut je asfaltni zastor, započeto je orezivanja stabala, osiguranje mimovoda vodovodne mreže.


– Sve su to aktivnosti koje nisu zamjetnije na samom gradilištu. Orezivanja stabala je kao mjera neophodna kako bi se stabla u što je većoj mjeri očuvala prilikom oštećenja njihova korijenja tijekom zvođenja radova, što se ne može izbjeći zbog razgranatosti korijena, te osigurala stabilnost stabala, odnosno spriječilo njihovo rušenje. Izvedba mimovoda – privremenog vodovodnog cjevovoda putem kojeg se korisnicima osiguravala nesmetana isporuka vode tijekom izvođenja radova, uobičajena je mjera na gradilištima.Tako je i na ovom gradilištu već pripremljen mimovod koji će privremeno preuzeti funkciju glavnog transportno-opskrbnog cjevovoda, a koji će tijekom radova u Krešimirovoj biti zamijenjen novim. Montaža 1.705 metara ukupno dugog mimovoda trajala je od 22. srpnja do 7. kolovoza ove godine. Nakon toga su uslijedile aktivnosti kojima se mimovod tlačno ispitao. Izvršena je potrebna i nužna dezinfekcija kojom se osigurava isporuka zdravstveno ispravne vode za piće.


Uzeti su uzorci vode te je izvršena njihova analiza i kontrola. Po dobivanju 26. kolovoza 2019. izvještaja kako su svi uzeti uzroci vode zdravstveno ispravni za piće, započele su preostale aktivnosti na pripremi stavljanja mimovoda u funkciju.


Po ispunjenju svih preduvjeta, a radi spajanja mimovoda na postojeći sustav javne vodoopskrbe i njegova puštanja u funkciju, najavljeni su privremeni prekidi u isporuci vode u razdoblju 28. – 30. kolovoza te 3. rujna ove godine na području mjesnih odbora Potok, Brajda-Dolac, Mlaka, Sveti Nikola i Turnić, u vrijeme kada je najmanja potreba za vodom.


Prespajanje priključka


U idućem tjednu predstoji pojedinačno prespajanje svakog vodovodnog priključka na mimovod kako bi se korisnicima šireg zapadnog centra grada i Mlake, uključujući i KBC Rijeka, nesmetano isporučivala voda za vrijeme trajanja radova, kažu investitori, najavljujući veće aktivnosti na gradilištu početkom rujna, upravo u vrijeme kada počinje školska godina, a većina se građana vraća s godišnjih odmora te kada su ionako najveće prometne gužve koje će s radovima u Krešimirovoj biti samo još veće.


Investitori se dodatno ograđuju, najavljujući mogućnosti dodatnih neplaniranih i nepredviđenih situacija »kojima će se pristupati prema definiranim procedurama i otklanjati u rokovima potrebnim za njihovo rješavanje«.Unatoč ovako opširnom odgovoru, konkretne podatke o produženju roka za završetak radova, ugovorenom za kraj svibnja iduće godine, kao ni o iznosu povećanja troškova, nismo dobili. Iz dobivenog odgovora također se čini da je postupak javne nabave za rekonstrukciju Krešimirove raspisan poprilično paušalno, bez stvarnog uvida u stanje na terenu i troškove izvođenja radova.


Očigledno je iz odgovora pogrešno procijenjeno i vrijeme trajanja radova pa sad ispada da niti godinu dana nije dovoljno za rekonstrukciju nešto više od kilometar duge prometnice. Tom dinamikom, izgradnja autoceste Rijeka – Zagreb bila bi, primjerice, trajala gotovo čitavo jedno stoljeće.


Kada će Krešimirova biti obnovljena, zasad, čini se, ne znaju ni investitori, Hrvatske ceste, KD ViK i Grad Rijeka, kao ni koliko će zahvat koštati. Jedino što se pouzdano zna je da će račun platiti građani, kao i da će se isti ti građani morati strpjeti još barem godinu dana, koliko će neminovno trajati gužve i zastoji na prilazima centru iz zapadnog dijela grada.


Izmjena dokumentacije i zastoj radova


Od samih početaka izvođenja radova, a posebno u zadnjih mjesec dana, svakome tko prolazi Krešimirovom jasno je da napreduju puževom brzinom, uz vrlo mali broj radnika i strojeva na gradilištu.


Prije dva mjeseca na gradilištu je otkriveno arheološko nalazište nekadašnjeg pristaništa ispred stanice Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, nekadašnjeg lazareta, prostora za izolaciju tereta i mornara pristiglih iz krajeva pogođenih epidemijama. Prema navodima investitora, tijekom probnih iskapanja uočeno je još niz poteškoća, prvenstveno s pogrešno ucrtanim vodotocima na području Potoka i Mlake što je, zajedno s drugim uočenim odstupanjima, dovelo do potrebe izmjene građevinske dokumentacije, ali i zastoja radova.