Hvata se u koštac

Novi riječki gradonačelnik prelomio: Evo kada počinje gradnja vrtića na Krnjevu i Rastočinama

Ingrid Šestan Kučić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Nova riječka vlast hvata se u koštac s dugogodišnjim problemom nedostatka vrtićkih kapacitetaNova riječka gradska vlast na samom početku mandata suočila se sa starim problemom nedostatnih jasličkih i vrtićkih kapaciteta, jer preliminarni rezultati upisa pokazuju da će čak 557 djece u rujnu ostati bez mjesta u vrtiću.


Među njima je 411 djece za čije roditelje to trenutačno znači nepremostiv problem, jer oba roditelja rade, a uglavnom je riječ o djeci jasličke dobi.


U Gradu Rijeci priznaju da se radi o velikom broju djece koja su se našla na listi čekanja za vrtić, ali i da će nakon 12. srpnja, odnosno kada se usporede upisne liste svih vrtića, one ipak biti manje. Kako bi te liste bile još kraće, kažu, Grad Rijeka će do rujna, odnosno do početka iduće pedagoške godine raditi na tome da unutar postojećih vrtića osigura dodatne kapacitete za smještaj djece.
Međutim, te vatrogasne mjere nisu dovoljne pa će stoga, najavljuju, jedna od prvih zadaća novoformirane vlasti u Gradu Rijeci biti izgradnja novih vrtića, a gradnja prvog vrtića trebala bi započeti početkom iduće godine i to na Krnjevu.


Mjesta i dalje premalo


– Iako je Grad Rijeka posljednjih godina otvaranjem 6 novih vrtićkih prostora osigurao 600 dodatnih mjesta u riječkim gradskim vrtićima, preliminarni rezultati i ovogodišnjih upisa u vrtiće Grada Rijeke pokazuju da to i dalje nije dovoljno.


Dalje, unatoč tome što Grad Rijeka godinama sufinancira i boravak djece u privatnim vrtićima, očito je da postoji stalan interes roditelja upravo za upis u vrtiće Grada Rijeke, pa čak i onih s prebivalištem u okolnim gradovima i općinama. Tako se trenutačno rade pripreme za izgradnju dvaju vrtića – na granici Krnjeva i Zameta te na Rastočinama, najavljuju u Gradu.


Vrtić na granici Krnjeva i Zameta bit će izgrađen u podnožju raskrižja Nova cesta – Ulica Vladivoja i Milivoja – Meštrovićeva ulica.


Foto Mateo Levak


– Riječ je o lokaciji na kojoj je prije više godina planirana izgradnja vrtića u suradnji s Talijanskom unijom, no nažalost, do realizacije projekta nije došlo, iako je Grad Rijeka odradio svoj dio posla. Naime, zadaća Grada bila je osigurati zemljište, a samu gradnju trebala je realizirati Unija.


Inače, ideja je bila da taj vrtić bude za djecu koja pohađaju predškolski odgoj na talijanskom jeziku čime bi se u drugim, već postojećim vrtićima koja sada provode program na talijanskom, oslobodio dio kapaciteta za dodatan upis djece.


Stoga će u narednom, kraćem periodu, s Talijanskom unijom ponovo biti razmotren model suradnje i ako s njihove strane ne bude moguće skoro kretanje u realizaciju projekta, Grad Rijeka će sam započeti ovu investiciju.


U tom slučaju vrtić neće biti namijenjen za provedbu programa na talijanskom jeziku, već će se talijanski programi nastaviti provoditi kao i do sada, pojašnjavaju.


Nova dokumentacija


Planirani kapacitet tog vrtića je stotinjak djece. No, s obzirom na površinu lokacije od oko 3.500 četvornih metara, kapacitet je moguće i povećati za još jednu jedinicu. U Gradu kažu da je u ovom trenutku izrađen idejni projekt i izdana je lokacijska dozvola, ali je istekla i potrebno ju je obnoviti.


– Početak gradnje ovog vrtića planiran je u 2022. godini, a bit će izgrađen proračunskim sredstvima Grada Rijeke. Naravno, tome prethodi i javni natječaj. Procjena je da će cijena gradnje biti na razini do sada realiziranih montažnih vrtića Đurđice, odnosno Morčić, kažu u Gradu.


Cijena izgradnje Dječjeg vrtića Đurđice, koji je otvoren prije tri godine, iznosila je 19 milijuna kuna, a istovremeno s gradnjom vrtića na Krnjevu u Gradu kažu da planiraju i gradnju vrtića na Rastočinama koji bi imao planirani kapacitet oko 170 djece.Projektna dokumentacija je dovršena, no radi velikih promjena cijena u građevinarstvu, bit će potrebno ažurirati trošak izgradnje i raspisati natječaj.


Ako bude prihvaćen sadašnji prijedlog upućen EU komisiji, za izgradnju će se koristiti sredstva namijenjena Integriranim teritorijalnim ulaganjima na području Urbane aglomeracije Rijeka, koja će biti alocirana za razvojno razdoblje do 2027.


Međutim, planovi za izgradnju novog vrtića na Rastočinama krenuli su još u srpnju 2018. godine, kad je Ministarstvo demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Gradu Rijeci dodijelilo 119.000 kuna za realizaciju tri vrtićka projekta. Ta su sredstva bila namijenjena za izgradnju novog vrtića na Rastočinama te uređenje okoliša vrtića Galeb i Gardelin.


Uhodana praksa sufinanciranja vrtića drugih osnivača


S ciljem što većeg obuhvata djece predškolskim odgojem, Grad Rijeka još od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača po modelu koji se s godinama prilagođavao aktualnoj situaciji.


Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju ekonomsku cijenu svojih programa, a s ciljem da roditelji-korisnici usluga upisane djece sudjeluju u mjesečnoj cijeni redovitog cjelodnevnog programa s iznosom od 720 kuna, kolika je puna cijena koju plaća roditelj u gradskim vrtićima, odnosno redovitog poludnevnog programa s iznosom od 385 kuna, Grad Rijeka dječjim vrtićima drugih osnivača isplaćuje ostatak do iznosa ekonomske cijene programa pojedinog dječjeg vrtića utvrđenog za pedagošku 2019./2020. godinu.


Prema posljednjim podacima, u svibnju ove godine, dječje vrtiće drugih osnivača pohađalo je 494 djece s prebivalištem na području Grada Rijeke, odnosno djece čiji boravak u vrtićima sufinancira Grad.


Također, u Gradu kažu da već dugi niz godina sufinanciraju i predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradovima i općinama izvan područja grada Rijeke.


Program predškolskog odgoja sufinancira se mjesečnim iznosom od 810 po djetetu za redoviti 10-satni program te mjesečnim iznosom od 567 kuna po djetetu za poludnevni 6-satni program, za najviše 20 djece, a trenutačno Grad sufinancira 19 djece.