Jednoglasno

Novi proračun Bakra “težak” više od 100 milijuna kuna, evo što sve predviđa

Sanja Gašpert

Predviđeno dugoročno zaduživanje od 31.800.000 kuna za projekte potpune modernizacije javne rasvjete i sufinanciranja izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra, kao i izgradnje i opremanja prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoniBAKAR – Bakarsko Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo proračun za 2021. godinu u iznosu od 100.246.000 kuna, dok je projekcija proračuna za 2022. godinu planirana u iznosu od 88.881.000 kuna, a projekcija za 2023. godinu u iznosu od 74.255.000 kuna.


Kako je istaknuto u obrazloženju novog proračuna, njegovo je povećanje u odnosu na proračun za 2020. godinu u najvećoj mjeri rezultat iznosa primitaka od financijske imovine i zaduživanja, odnosno u proračunu za 2021. godinu predviđeno je dugoročno zaduživanje u iznosu od 31.800.000 kuna, namijenjenih projektima potpune modernizacije javne rasvjete i sufinanciranja izgradnje kanalizacijskog sustava grada Bakra, kao i izgradnje i opremanja prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni na Kukuljanovu u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja.


Prihodi bez zaduženja


Prihodi poslovanja, a to su prihodi bez zaduženja, u 2021. godini su u odnosu na planirane jednake prihode po posljednjom rebalansu proračuna za 2020. godinu veći za 4,95 posto, što je više nego realno i odgovorno planiranje, istaknuto je. Inače, nije planiran višak prihoda iz prethodnih godina jer, prema procjeni ostvarenja prihoda i primitaka za 2020. godinu, za očekivati je da on neće biti ostvaren u znatnijem iznosu. Sredstva pomoći za 2021. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 7.589.000 kuna, što u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 7,57 posto.
Obuhvaćaju tekuće potpore iz županijskog proračuna, kapitalne potpore iz državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima Grada Bakra – Dječjem vrtiću Bakar i Gradskoj knjižnici Bakar iz proračuna koji im nije nadležan, kao i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU-sredstava. U 2021. godini najznačajnjije su planirane kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU-sredstva za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja u iznosu od 6,2 milijuna kuna, dok se za sufinanciranje izvođenja radova na uređenju parka Banj očekuje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU-sredstava u iznosu od 981.000 kuna. Prihodi od komunalnog doprinosa za 2021. godinu planirani su iznosu od pet milijuna kuna, a prihodi od komunalne naknade u iznosu od 26 milijuna kuna.


Realno i oprezno


Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić kazao je kako se novi proračun planirao realno i oprezno upravo zbog prisutne pandemije. Klarić je istaknuo kako su najznačajniji planirani rashodi za izgradnju komunalne infrastrukture koji ukupno iznose 48 milijuna kuna, od čega je jedan od prioriteta prva faza izgradnje kanalizacijskog sustava Grada Bakra u iznosu od dvadeset milijuna kuna u 2021. godini te u 2022. godini iznosu od petnaest milijuna kuna.


– Modernizacija javne rasvjete značajan je projekt s osiguranim sredstvima u iznosu od 5,7 milijuna kuna. Završetak kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja obuhvaća dvije prometnice u prostoru Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu u iznosu od 12.637.000 kuna, a planirano je i sufinanciranje radova na proširenju ceste kod Područne škole Praputnjak u iznosu od 1.030.000 kuna. Važan je i projekt uređenja parka Banj u Bakru u iznosu od 1.467.000 kuna, a taj je projekt sufinanciran temeljem prijenosa sredstava EU-a u iznosu od 981.000 kuna. Nadalje, za sufinanciranje izgradnje vodovoda prema vodospremi Lunga rezervirana su proračunska sredstva u iznosu od 2,4 milijuna kuna, za izgradnju nerazvrstane ceste Zamiščići 550 tisuća kuna, a za rekonstrukciju i dogradnju objekta na igralištu Borac Bakar 2.580.000 kuna, kazao je gradonačelnik Klarić, dodajući kako je važno napomenuti da se, nakon znatnog pada BDP-a u 2020. godini zbog poremećaja u gospodarskim aktivnostima izazvanim pandemijom COVID-19, u predstojećem razdoblju očekuje postupan oporavak ekonomskih aktivnosti. Uvažavajući sve navedeno ipak smo planirali proračunske prihode s oprezom s obzirom na i dalje prisutnu neizvjesnost uzrokovanu ovom pandemijom. Osim toga, određenu neizvjesnost stvara i novi krug porezne reforme u situaciji kada još uvijek ne znamo ni konačne posljedice prošlogodišnjih izmjena poreznih propisa, kazao je Klarić.