Gradska uprava otkriva

Novi plan za prostor Dječje bolnice na Kantridi. Bit će prenamijenjena za potrebe zdravstvenog turizma

Hina

Foto S. Drecshsler

Foto S. Drecshsler

Oba elaborata su dovršena i očekuje se da će Grad Rijeka do kraja listopada dobiti očitovanje konzervatoraArhitektonski vrijedan kompleks riječke Dječje bolnice, koja će se s atraktivne lokacije na Kantridi preseliti u novu bolnicu na Sušaku, bit će prenamijenjen razvijanju zdravstvenog turizma, otkrila je riječka Gradska uprava.


Dovršetkom nove bolnice na Sušaku, namijenjene u prvom redu pedijatriji, ginekologiji i porodništvu, počet će preseljavanje Dječje bolnice te će taj prostor čekati novu namjenu, a riječ je o djelatnosti koja spaja turizam I zdravstvo, rekli su Hini u upravi Grada.


To je područje površine oko tri hektara neposredno uz more, na zapadnom ulazu u Rijeku, generalnim urbanističkim planom određeno kao turistička zona.
U tu površinu nije uračunat morski pojas, jer je riječ o pomorskom dobru.


Cijeli je kompleks stavljen pod preventivnu zaštitu kao kulturno dobro i za bilo kakve zahvate nužno je zadovoljiti konzervatorske uvjete.


U tom smislu, Grad Rijeka je morao napraviti konzervatorske elaborate za svaki objekt koji se nalazi u kompleksu te za utvrđivanje hortikulturne vrijednosti, odnosno istraživanja perivojne arhitekture.


Oba elaborata su dovršena i očekuje se da će Grad Rijeka do kraja listopada dobiti očitovanje konzervatora u kojem će biti utvrđeno koji će zahvati biti mogući u cijelom kompleksu, ali i na svakoj pojedinačnoj građevini.


Bez obzira na uvjete konzervatora, preinake u tom prostoru su nužne, poput novog prometnog ulaza, ali i odgovarajućeg parkirališta unutar kompleksa.


Usporedno se procjenjuje vrijednosti kompleksa.


Što se tiče dinamike stavljanja ovog prostora u novu funkciju, ona prvenstveno ovisi o dinamici iseljenja bolnice, izvijestili su iz Grada Rijeke.


Nova bolnica na Sušaku objedinit će sve sadržaje iz sadašnje Dječje bolnice te Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, kao i središnje laboratorije, zavode za transfuzijsku medicinu, mikrobiologiju i patologiju i druge medicinske sadržaje.


Objekt je površine 45 tisuća četvornih metara na devet etaža. Građevinski radovi su dovršeni, a slijedi nabava opreme i opremanje.


Prema planovima, postupno useljenje u novu bolnicu počinje u drugoj polovici ove godine.


Dječja bolnica je osnovana 1924. godine, kao dječja primorska kolonija za oporavak I liječenje siromašnije djece u prostorima bivše nadvojvodske vile.


Primala je slabo uhranjenu, distrofičnu, rahitičnu djecu te male bolesnike s TBC-om.


Nakon Drugog svjetskog rata postaje Dječja bolnica i ustanova za liječenje koštano-zglobnog dječjeg TBC-a. Od početka 60-tih godina prošlog stoljeća tu djeluju i ostali bolnički odjeli za liječenje djece.


Tu je desetak većih i manjih zgrada, okruženih primorskim raslinjem.