Krizni Eko stožer

Nova tužba Upravnom sudu zbog Marišćine: ‘Ministarstvo provodi protuzakonit postupak’

P. N.

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir ŠkomrljUdruga Krizni Eko Stožer Marišćina Upravnom je sudu u Rijeci podnijela još jednu Upravnu tužbu protiv novog Rješenja o okolišnoj dozvoli za ŽCGO Marišćina koje je 08. kolovoza izdalo Ministarstva zaštite okoliša i energetike.


Upravnom je sudu predan i Zahtjev za izvršenje ranije presude Upravnog suda, koja je je poništila prethodno Rješenje o okolišnoj dozvoli navodeći:


„Sud nalazi da razlozi na kojima se temelji zaključak tuženika da za predmetno postrojenje nije bila potrebna izrada Temeljnog izvješća nije utemeljen na pravilnoj primjeni materijalnog prava. „ 
– Temeljno izvješće treba sadržavati podatke potrebne za utvrđivanje stanja tla i podzemnih voda, za sve djelatnosti koje uključuju uporabu, proizvodnju ili ispuštanje opasnih tvari te mogu prouzročiti onečišćenja tla i podzemnih voda, kao što se to redovito događa na području ŽCGO Marišćina. Bez obzira na izričit zahtjev Upravnog suda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije od operatera postrojenja tvrtke Ekoplus d.o.o. zatražilo izradu Temeljnog izvješća za izdavanje novog Rješenja o okolišnoj dozvoli. Upornim izbjegavanjem izrade Temeljnog izvješća Ministarstvo zaštite okoliša i energetike potpuno si neovlašteno uzima za pravo tumačiti zakonske odredbe na način koji pogoduje interesima i stavovima male grupice birokrata koji uporno zagovaraju sustav obrade pomiješanog smeća u davno zastarjelim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu koja su bila najbolja tehnologija (BAT) prije 30 godina.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zapravo provodi protuzakonit postupak donošenja Rješenja o okolišnoj dozvoli i to temeljem dokumenta Procjena utjecaja na okoliš, koji je izrađen prema zakonskoj regulativi iz 1994. godine ne mareći za naknadne izmjene zakonske regulative. Taj se dokument zasniva na jedinoj postojećoj Studiji utjecaja na okoliš iz davne 2003. godine i podrazumijeva primjenu tehnologije sortiranja i kompostiranja, a ne obradu pomiješanog smeća u skupom i nefunkcionalnom postrojenju za mehaničko-biološku obradu smeća za koje je izdano Rješenje o okolišnoj dozvoli.


Naravno, tu nije kraj manipulacijama nadležnog Ministarstva zabluda i obmana. Naime, temeljem Studije utjecaja na okoliš iz 2003. godine donosi se i Rješenje o propisanim mjerama zaštite okoliša i programu praćenja stanja okoliša. Međutim, ta dokumentacija nije priložena Stručnoj podlozi temeljem koje se formiraju uvjeti za izdavanje okolišne dozvole, pa se očito prema potrebi mogu napisati bilo kakva Rješenja o okolišnoj dozvoli, jer propisane mjere zaštite zdravlja mještana i zaštite okoliša nitko nikad nije vidio. Važno je samo izdati to Rješenje o okolišnoj kakvo god bilo, tako da bi se formalno zadovoljili barem neki zakonski uvjeti i važeće EU direktive.


Tako je moguće i napisati Rješenje kojim se, u suprotnosti sa Člancima 35. i 56. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ignorira dopremanje biorazgradive komponente komunalnog otpada, što je redovita praksa u zaprimanju pomiješanog smeća na ŽCGO Marišćina.


Moguće je i da se rješavanje takvih formalnosti povjeri „stručnjacima“ Ministarstva zabluda i obmana koji ne razlikuju pojmove emisije i imisije, pa se tako Studijom utjecaja na okoliš definira obaveza EMISIJSKOG monitoringa (u točkama B.1.6., B.1.7. i B.1.8. SUO poglavlje Kontrola emisija tvari u zrak iz odlagališta), dok se u obrazloženju plana zadovoljavanja tih istih obaveza u Rješenju o okolišnoj navode mjere IMISIJSKOG monitoringa na Mjernoj stanici Pogled (poglavlje 3.3. Korištene tehnike i usporedba s NRT Stručne podloge).


Na žalost Rješenje o okolišnoj dozvoli vrvi takvim primjerima očitog bahatog javašluka „stručnjaka“ kojima nitko ništa ne može i koji zakonske odredbe provode samo kada to odgovara njihovim interesima. Nadamo se da će Upravni sud po hitnom postupku poništiti i ovo Rješenje o okolišnoj dozvoli i tako konačno dokinuti bahato i nadmeno kršenje zakona koje provode institucije koje bi zakon trebale štititi, navodi u priopćenju Josip Begonja, predsjednik Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina.