Svečana promocija

Nova generacija prvostupnika i magistara informatike

Ingrid Šestan Kučić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Diplomante su promovirale prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. Marta Žuvić te pročelnica Odjela izv. prof. dr. Marina Ivašić - KosNa Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija prvostupnika i diplomanata, a diplomante su promovirale prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete, prof. dr. Marta Žuvić te pročelnica Odjela izv. prof. dr. Marina Ivašić – Kos.


Akademski naziv prvostupnik informatike steklo je 48 studenata: Maja Abramović, Andrea Arapović, Tomislav Babović, Marin Barbarić, Mateo Baričević, Boris Bjedov, Katarina Brkljača, Blanka Čude, Emma Debelec, Danijela Draguzet, David Felbar, Deborah Gomerčić, Andrea Hrelja, Martina Ilijanić, David Janeš, Marija Jularić, Marina Kaluža, Paolo Kos, Marija Kostelac, Petra Kuljiš, Lea Lakičević, Igor Lipošćak, Josip Lukin, Leon Ljubičić, Tin Marečić, Tino Margan, Anamaria Marjanović, Ema Mataja, Petra Minić, Karlo Molnar, Ines Mržljak, Ivan Novačić, Ana Novokmet, Toni Percan, Ana Petrović, Sven Picek, Dario Pleše, Matej Poljuha, Leo Pučić, Mauro Raguzin, Silvija Rigler, Anamari Romih, Dario Safić, Mario Sliško, Toni Šlosel, Nikola Terihaj, Adis Tokalić i Marko Vidiček, dok su akademski naziv magistri edukacije informatike stekli: Antonio Ban, Antonia Juričić, Arijan Mačkić, Mateo Mahmutović i Ivona Skorić.


Akademski naziv magistar informatike steklo je 40 studenata: Andrea Babić, Ivan Bagić, Filip Baša, Petar Kristijan Bogović, Sanja Božić, Helena Brajković, Marko Čolak, Mario Ćuro, Dorijan Fabijanić, Leo Gašparović, Andrea Ivanov, Josipa Katić, Mateja Klobučar, Niko Konjuh, Toni Košuljandić, Ivana Lovrinović, Nikolina Ljubičić, Marko Matijević, Filip Mravić, Mauro Orlić, Josipa Ostović, Iva Pauletić, Leo Paulišić, Marijan Ribarić, Mirjam Sablić, Ivan Severović, Marko Sišul, Ivan Skender, Petra Smoković, Augustin Sočković, Raul Sušanj Samolov, Matija Šegović, Edvard Štimac, Vedran Šuštić, Milan Trbojević, Dominik Varelija, Ana Volarić, Helena Zrinski, Ivan Zubak i Ana-Maria Žgela.