Lista za Rijeku

“Neka Rijeka direktno pomogne Glini nakon potresa, evo i kako to možemo učiniti”

Damir Cupać

Foto Davor Kovačević

Foto Davor Kovačević

Lista za Rijeku predlaže da neposredni subjekt pomoći bude Grad Glina koji je multikulturalna sredina i najnerazvijeniji grad u Hrvatskoj prema indeksu razvijenostiPredsjednik kluba Liste za Rijeku Zvonimir Peranić najavio je inicijativu kojom će se tražiti od riječke izvršne vlasti da organizira sustavnu pomoć potresom pogođenim područjima na način da svaki pročelnik odjela gradske uprave u svom resoru sastavi konkretan plan pomoći te provedbu, koristeći gradske logističke i organizacijske resurse.


Lista za Rijeku predlaže da neposredni subjekt pomoći bude Grad Glina koji je multikulturalna sredina i najnerazvijeniji grad u Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti.


– Nadamo se da će na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća svi podržati našu inicijativu.
Kao primjer navodimo organizaciju festivala koji bi promovirao kulturno-umjetničke sadržaje pogođenoga kraja, u sferi turizma organizaciju dana ovoga kraja u Rijeci, u sferi sporta sportske susrete s tamošnjim klubovima te pomoć riječkih stručnjaka, u sferi obrazovanja promociju riječkih obrazovnih nadstandarda kao što je građanski odgoj…


Cilj ovih akcija bio bi povratak i opstanak života na potresom pogođenim prostorima. Grad Rijeka je nebrojeno puta pokazao veliko srce i ne sumnjamo da će građani Rijeke podržati ovakvu inicijativu kojom bi se jače povezali Rijeka i jedan grad u Sisačko-moslavačkoj županiji, izjavio je Peranić.


Predrag Miletić pojasnio je da će se tražiti da Gradsko vijeće donese zaključke koji će se odnositi na Grad Glinu.


– Cilj je da se Glini pruži dugoročna i konkretna pomoć u uspostavi normalnog i dostojnog života grada, pojasnio je Miletić.


Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić dodao je da je izuzetno lijepo vidjeti veliku ljudsku akciju cijele Hrvatske, pa i šire, te neposrednu pomoć tisuća volontera i donatora.


– Ipak moramo biti svjesni da prava i potpuna obnova života u potresom pogođenom kraju mora biti dugoročna i mora omogućiti ljudima radna mjesta i život dostojan čovjeka, kazao je Švorinić.


Morana Jokić zatražila je od Primorsko-goranske županije da pokrene sličnu inicijativu, a od države je zatražila da potresom pogođeno područje oslobodi poreznih davanja i drugih parafiskalnih nameta i napravi sve kako bi se cijeli kraj oživio.