7. travnja

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ objavio poruku u povodu Svjetskog dana zdravlja

Portal Novi list

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

NZZJZ PGŽ-a je sustavno ulagao i ulagat će napore u razvijanje javnozdravstvenih programa dostupnih svim građanima, neovisno o njihovu spolu, dobi, rasi i vjeriSvake se godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetski dan zdravlja, s ciljem stvaranja svjesnosti o prioritetnim zdravstvenim izazovima i podizanjem svjesnosti javnosti o važnosti zdravlja.


Ovim se povodom javnosti priopćenjem obratio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji podsjeća da se ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava pod sloganom “Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta”, naglašavajući postojanje socijalne i zdravstvene neravnopravnosti u svijetu s posebnim naglaskom na raspodjelu zdravstvenih resursa.


Sustavni napori


“Sukladno aktualnom ovogodišnjem globalnom sloganu Svjetskog dana zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije želi javnost upozoriti da u svijetu i danas postoje oni koji nemaju jednake uvjete za školovanjem i drugim oblicima obrazovanja, zaposlenjem, zdravstveno ispravnom hranom i vodom za piće.
I u današnje vrijeme u nekim područjima svijeta postoji jasno izražena spolna diskriminacija, nejednaki uvjeti korištenja i dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite”, navodi se u priopćenju i nastavlja kako je “činjenica da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući nizu socio-ekonomskih faktora, odnosno uvjetima u kojima se rađaju, odrastaju i rade.


Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je bolje zdravlje, zdravije i sigurnije društvo moguće osigurati promicanjem zdravih stilova života i smanjivanjem čimbenika rizika po ljudsko zdravlje, a u tom pravcu NZZJZ PGŽ već godinama ulaže sustavne napore s ciljem unapređenja javnog zdravlja opće populacije, neovisno o socio-ekonomskom statusu pojedinca”.


U priopćenju županijskog NZZJZ-a posebno se naglašava da je nepobitno postojanje nejednakosti u zdravlju vrlo važno identificirati i pratiti, ali i poduzimati preventivne i korektivne mjere s ciljem pravednijeg pristupa zdravstvenim uslugama.


Ovdje se navodi kako je upravo aktualna pandemija COVID-19 stavila u fokus postojeće nejednakosti u zdravlju i pristupu zdravstvenim uslugama i to na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.


Raspodjela resursa


“Upravo problem distribucije cjepiva na globalnoj razini pokazuje kako je još uvijek potrebno ulagati puno truda u pravednu raspodjelu zdravstvenih resursa. Procjenjuje se da će za proizvodnju globalno dostatne količine cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2 proći između tri i četiri godine, što dodatno pojačava javnozdravstveni problem globalne pandemije te produljuje njezino trajanje.


Pored nepridržavanja epidemioloških mjera, poput socijalnog distanciranja, društvena se nejednakost mikrorazine ogleda i u nejednakoj raspodjeli zdravstvenih resursa na globalnoj razini, odnosno distribuciji cjepiva.


Sve to zasigurno ima znatan utjecaj i na zaustavljanje širenja pandemije COVID-19. NZZJZ PGŽ je dosad sustavno ulagao i ulagat će napore u razvijanje javnozdravstvenih programa dostupnim svim građanima, neovisno o spolu, dobi, rasi i vjeri te u kontinuiranu edukaciju građana o zdravom načinu života, a s edukativnom će funkcijom nastaviti i u pandemijskim uvjetima, s ciljem zaustavljanja širenja iste i očuvanja zdravlja građana”, ističe se u priopćenju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.