Iz Čistoće napominju da je višak miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada dozvoljeno ostaviti pored odgovarajućeg individualnog spremnika sukladno izvanrednim terminima pražnjenja istih.
Pregled termina dostupan je i na poveznici u nastavku: Izvanredni termini pražnjenja individualnih spremnika


 


Izvanredni termini pražnjenja individualnih spremnika po jedinicama lokalne samouprave:


 


Općina Čavle
Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.


Ruta BŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – četvrtak 28.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.


Ruta DŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 27.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.


Ruta EPlavi spremnici za papir i kartonsku ambalažu – subota 30.09.2023.


 


Općina Jelenje     


Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.


Ruta DŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.09.2023.


Ruta CŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.9.2023. NAPOMENA:  spremnike ostaviti vani vani cijeli dan.


 


Općina Klana


Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad  – pražnjenje prema programu u srijedu 27.09.2023.


 


Općina Kostrena


Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.


Ruta CŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 04.10.2023.


 


Općina Viškovo


Ruta BBiootpad – četvrtak 28.9.2023.


Ruta DZeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023..


Ruta DBiootpad – srijeda 27.9.2023.


Ruta EZeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023.


Ruta EBiootpad – četvrtak 28.9.2023.


Ruta FZeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.


Ruta FŽuti spremnici za plastičnu , metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.9.2023.


Ruta FBiootpad – srijeda 27.9.2023.


Ruta GZeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.


 


Grad Bakar


Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.


Ruta FPlavi spremnici za papir i kartonsku ambalažu – petak 29.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.


Ruta FŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – pražnjenje prema programu.


 


Grad Kastav


Ruta D: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – petak 29.09.2023.


Ruta FZeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09. 2023.


Ruta FŽuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 27.09.2023.


 


Grad Kraljevica


Pražnjenje individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada vrši se prema redovnom programu.