Jačanje partnerstva

Na sajmu u Berlinu predstavljena ponuda Kvarnera: Dugogodišnja tradicija zdravstvenog turizma

Biljana Savić

Jake snage Kvarnera u Berlinu predstavile adute zdravstvenog turizma

Jake snage Kvarnera u Berlinu predstavile adute zdravstvenog turizma

Kvarner je odredište pogodno za liječenje i rehabilitaciju pacijenata koji pate od bolesti dišnog sustava i srca, a svakako treba istaknuti Thalassotherapiju OpatijaRIJEKA Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, Malaysia Healthcare Travel Councila i Deutscher Medical Wellness Verbanda su na jučerašnjoj konferenciji za novinare na ITB sajmu u Berlinu predstavili međusobnu suradnju, ali i ponudu Kvarnera kao destinacije zdravstvenog turizma.


Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera dr. Vladimir Mozetič, direktorica Malaysia Healthcare Travel Council-a Sherene Azli i predsjednik Deutscher Medical Wellness Verbanda Lutz Lungwitz istaknuli su da je ovo idealan trenutak za razvijanje partnerskog odnosa u zdravstvenom turizmu koje će još više povezati njemačko, malezijsko i hrvatsko tržište.


Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera dr. Vladimir Mozetič za govornicom


Predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera dr. Vladimir Mozetič za govornicom

Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera okuplja 29 članica iz područja medicine, turizma te znanosti i obrazovanja s ciljem stvaranja prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda na lokalnoj i međunarodnoj razini.


Nijemci su već tradicionalni gosti na Kvarneru, ali i u drugim regijama Hrvatske, a spomenuta suradnja s DMWV-om bit će korak dalje da Kvarner bude još više prepoznat kao destinacija koja uz vrhunsku turističku ponudu može ponuditi i jednako kvalitetnu medicinsku uslugu.Na konferenciji je predstavljen EU projekt »+Health« programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska kojeg Klaster provodi s još 7 hrvatskih i slovenskih partnera. Glavni zajednički cilj projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih organa i dionika u području zdravstva, kako bi zajedno razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija što bi dovelo do smanjenja regionalne nejednakosti te urbano-ruralne podjele u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te posljedično povećanje kvalitete života na prekograničnom području.Iskustva Malezije kao zemlje s najrazvijenijim zdravstvenim turizmom na svijetu svakako će pomoći da se putem razmjene znanja i dobrih praksi zdravstveni turizam na Kvarneru podigne na višu razinu. Tanja Augustinović iz Turističke zajednice Kvarnera prezentirala je regiju Kvarner koja ima dugu tradiciju u zdravstvenom turizmu s obzirom na to da su klimatska lječilišta izgrađena već krajem 19. i početkom 20. stoljeća.


– Na Kvarneru možete pronaći vrhunsku medicinsku ponudu i razne rekreativne programe. Ovdašnje zdravstvene ustanove te wellness centri u sebi ujedinjuju najbolje od stručne zdravstvene usluge kao i znanosti o ljepoti pa možete birati između mnogih programa koji koriste tijelu i duhu. Već i samim boravkom na otocima, u priobalju i gorju, šetnjom uz more ili šumom, vi činite mnogo za svoje zdravlje jer je zrak obogaćen terapijskim česticama soli, a klima je ugodna tijekom cijele godine. Kvarner je na prvom mjestu odredište pogodno za liječenje i rehabilitaciju pacijenata koji pate od bolesti dišnog sustava i srca gdje svakako treba istaknuti Thalassotherapiju Opatija- specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma. Regija nudi i posebno dizajnirane sveobuhvatne programe mršavljenja, medicinskih, wellness i sportskih rehabilitacija, a Poliklinika Terme Selce specijalizirana je za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, internu medicinu, neurologiju, opću kirurgiju, ortopediju, dermatologiju i venerologiju u kojoj su se do sada liječili pacijenti iz 86 zemalja, sa 6 kontinenata te 120 svjetskih i olimpijskih pobjednika, kazala je Augustinović.