SMOTRA

Na Grobničkom polju održana vježba traganja i spašavanja iz ruševina

Vladimir Mrvoš

Foto: S. DRECHSLER

Foto: S. DRECHSLER

Uz predstavljanje opreme, prikazana je vježba pomicanja teškog predmeta s robotom te izvlačenje i zbrinjavanje unesrećene osobe do predaje hitnoj medicinskoj službi, kao i rad s potražnim psomRIJEKA – U svojoj bazi na Grobničkom polju pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka, njih 80-ak, kao i pripadnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo demonstrirali su vježbu traganja i spašavanja iz ruševina. Prikazano je pomicanje teškog predmeta s robotom te izvlačenje i zbrinjavanje unesrećene osobe do predaje hitnoj medicinskoj službi, kao i rad s potražnim psom.


Na smotri je predstavljena i oprema koju Državna intervencijska postrojba Rijeka koristi u najsloženijim akcijama traganja i spašavanja. Prisutni su tom prilikom mogli vidjeti zapovjedno-komunikacijski kontejner, komunikacijsku opremu, dronove, opremu za spašavanje iz vode, čamce i ronilačku opremu te opremu za traganje i spašavanje iz ruševina, kao što su razne bušilice, vibrafoni i vibroskopi, pokretnu kuhinju te razne vrste vozila.Četiri grada
U okviru EU projekta »Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi«, osposobljen je 231 pričuvnik civilne zaštite za traganje i spašavanje, za spašavanje iz vode i radove na vodi te za logističku potporu, a za sustav civilne zaštite kroz projekt je nabavljeno 35 vozila, 14 čamaca i 1 brodica te 8 radnih strojeva. U Državnu intervencijsku postrojbu civilne zaštite, od ustrojavanja Ravnateljstva civilne zaštite do kraja 2026. godine uložit će se više od 30 milijuna eura kroz razne EU projekte. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite ustrojena je u četiri velika grada: Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.


Ukupno broji 450 aktivnih pripadnika, od čega je u Rijeci njih 221.


Uz ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite Damira Truta i suradnike, smotri su prisustvovali načelnik Sektora Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damian Dundović, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske županije Hari Brnad sa suradnicima, zapovjednik Jedinice specijalne i interventne policije Ajkule Nenad Krasny, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Senka Kajčić, ravnateljica Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije Branka Maračić, dopročelnik HGSS Stanice Rijeka Diego Košta, glavni načelnik Saveza izviđača Hrvatske Boris Vujnović, voditelj Državne intervencijske postrojba civilne zaštite – Rijeka Siniša Badovinac i pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka Matko Škalamera.Ljudski resursi


– Korisnost društvu i sigurnost građana je naš moto, a s obzirom na trend pojava katastrofa i kojih su razmjera, poduzimat ćemo sve kako bi sustav bio još opremljeniji i operativniji.


Ravnateljstvo civilne zaštite uložilo je značajne napore kako bi danas Državna intervencijska postrojba civilne zaštite bila dobro opremljena i osposobljena za najsloženije akcije pružanja pomoći u velikim nesrećama i katastrofama, ali i situacijama kada redovne snage nisu dostatne, kazao je ravnatelj Trut.Ravnatelj Trut zahvalio je Državnoj intervencijskoj postrojbi Rijeka na sudjelovanju u brojnim intervencijama u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu. Uz ulaganje u ljudske resurse, Ravnateljstvu civilne zaštite prioritet je i rad na projektima i povlačenje sredstava iz EU fondova.– Upravo sredstva iz EU fondova omogućavaju nam da kroz opremanje, osposobljavanje i informatizaciju podižemo učinkovitost sustava civilne zaštite u odgovoru na krizne situacije, zaključio je Trut.


Predstavljen rad ATRAC-a

U sklopu smotre Vedran Martinić, ravnatelj Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, koji je osnovan i utemeljen od strane Primorsko-goranske županije unutar EU projekta »Jačanje zajedničkih kapaciteta u borbi protiv onečišćenja mora uljima, štetnim i opasnim tvarima na Jadranu« – HAZADR, predstavio je rad centra.


Osnovna zadaća ATRAC-a je edukacija osoblja jadranskih država u svrhu poboljšanja pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.


ATRAC teži, pomoću edukacije osoblja i drugih relevantnih aktivnosti, ostvarivanju općega cilja podizanja razine prekogranične suradnje na području spremnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora i osnivanju te održavanju regionalne prekogranične mreže za prevenciju rizika od onečišćenja mora i upravljanje izvanrednim situacijama koje rezultiraju onečišćenjem mora, gdje pripadnici civilne zaštite mogu imati važnu ulogu