Šef Vijeća romske manjine

Mehmeti dramatično o situaciji riječkih Roma: Na Rujevici bacaju zarazni otpad, u naselju se pojavila svrab!

Biljana Savić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Počela je javna stigmatizacija Roma u Rijeci, tvrdi Surija MehmetiPočela je javna stigmatizacija Roma u Rijeci. Ni Grad Rijeka, ni Primorsko-goranska županija ne uvažavaju finkciju predstavnika romske nacionalne manjine, ističe predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine za Grad Rijeku Surija Mehmeti.


– Ne poštuje se legitimnost moje funkcije koji obnašam, na koju sam izabran na izborima, to je pravna, neprofitabilna funkcija predstavnika vijeća nacionalne manjine u Gradu Rijeci koja zastupa moje Rome.


Uredi Grada Rijeke, ustanove, institucije, kao što su Centar za socijalnu skrb, Komunalno redarstvo Grada Rijeke, NZJZ Primorsko-goranske županije, Inspektorat za zaštitu okoliša, KD Čistoća i ostali ne žele odgovarati na moje službene i surađivati, odbijaju odraditi svoj posao kad treba poduzeti mjere iz njihovih domena i ignoriraju naše zahtjeve.
Što je to nego stigmatizacija, ako me ignoriraju oni koji su dužni surađivati sa mnom, pita se Mehmeti.Ističe da su gradske službe zanemarile njegove dopise da postave ležeće policajce unutar romskog naselja, da se u reciklažno dvorište na Rujevici baca zarazni mješoviti otpad, pa su se u naselju pojavile lisice i glodavci, ali i svrab među stanovništvom.