Prijavljeno 9.000 učenika

Maturanti PGŽ-a birali višu razinu hrvatskog i nižu matematike. Od izbornih predmeta najpopularnije fizika i biologija

Ingrid Šestan Kučić

Ispiti državne mature započinju s prvim danom lipnja / Foto BORNA FILIC/PIXSELL

Ispiti državne mature započinju s prvim danom lipnja / Foto BORNA FILIC/PIXSELL

Izbor maturanata PGŽ-a podudaran je s nacionalnim trendom, a to znači da je većina odabrala A razinu hrvatskog i engleskog jezika te B razinu matematike. Od izbornih predmeta najpopularniji su fizika i biologijaRIJEKA – Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, do sada su ispite državne mature u Primorsko-goranskoj županiji prijavila 9.094 pristupnika, a u tom ukupnom broju pristupnika nalaze se i gimnazijalci koji prošle godine nisu položili sve obvezne predmete, te ponovo pišu jedan ili više predmeta, kao i učenici strukovnih škola koji su u kategoriji nezavršenih jer u godini u kojoj su završili 4. razred nisu obranili završni rad. U nacionalnom centru također napominju da se ne radi o konačnom broju pristupnika jer je u tijeku rok za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu ispita, koji traje do 2. svibnja.


Ispiti u lipnju


Na razini Hrvatske ispite državne mature koji započinju s prvim danom lipnja, prijavilo je ukupno 32.192 pristupnika, a najviše prijava imaju tri obvezna predmeta državne mature. Hrvatski na A razini pisat će 19.763 pristupnika, a na osnovnoj njih 9.965. I u Primorsko-goranskoj županiji veći broj maturanata odlučio se za pisanje više razine hrvatskog jezika koju su prijavila 1.162 učenika, dok je B razinu odabralo njih 812. Na ispitima iz matematike situacija je obrnuta pa će više učenika pristupiti osnovnoj razini tog predmeta, njih 19.921, a višu razinu matematike prijavilo je 10.428 pristupnika. Slično je i u PGŽ-u, u kojoj će A razinu matematike pisati 605 učenika, a B razinu više nego dvostruko više, njih 1.432.


Popularna fizika


Kada je riječ o trećem obveznom predmetu, stranom jeziku, najviše prijava ima engleski jezik kod kojeg je kao i u slučaju hrvatskog jezika višu razinu prijavilo daleko više učenika. Tako će na razini Hrvatske A razinu tog predmeta pisati 18.293 pristupnika, dok je osnovnu razinu engleskog jezika prijavio 10.271, a u našoj županiji A razinu je prijavilo 1.249 učenika, a B razinu 674 maturanta.

Kada je riječ o izbornim predmetima, najviše prijava i ove godine ima ispit iz fizike koji na razini Hrvatske broji 7.756, a na razini PGŽ-a 520. Po popularnosti slijedi biologija koju su u redovnom roku prijavila 5.782 pristupnika, a u PGŽ-u taj je predmet odabralo 430 učenika. Na razini Hrvatske treće mjesto zauzima ispit iz politike i gospodarstva sa 5.227 prijava, dok je u našoj županiji treća po popularnosti kemija s 328 prijava, a na razini Hrvatske taj predmet zauzima četvrto mjesto s 4.042 prijava. Među popularnije izborne predmete ubraja se i psihologija koju će pisati 3.580 maturanata, a u PGŽ-u taj su predmet odabrala 282 pristupnika.


Iako je Nacionalni centar od Ministarstva znanosti tražio izmjene Pravilnika o polaganju državne mature, čime bi se na eseju iz hrvatskog jezika ponovo odredio minimalni prag prolaznosti, do izmjena Pravilnika nije došlo. Tako će ovogodišnja generacija maturanata biti druga koja će bez minimalne ocjene dovoljan iz eseja moći proći ispit hrvatskog jezika.