Problemi na Trsatu i Strmicama

Marko Filipović o zatvaranju Vrtlarskog puta: ‘Rješenje nije idealno, ali je jedino moguće’

Sanja Gašpert

"Protočnost prometa na području Trsata bitno će se poboljšati puštanjem u promet novog kružnog raskrižja"RIJEKA Komentirajući nezadovoljstvo građana Trsata koji se ne slažu sa zatvaranjem Ulice Vrtlarski put, riječki gradonačelnik Marko Filipović kaže kako je dobro upoznat s prometnom situacijom na području Trsata i Strmice koju građani navode u otvorenom pismu te kako je svjestan da je dio građana nezadovoljan privremenom preregulacijom prometa, no, dodaje, ona je u ovom trenutku jedina moguća.


Privremena regulacija


Naime, kaže Filipović, Ulica Vrtlarski put morala je biti zatvorena zbog izgradnje ceste planske oznake OU2-C koja bi trebala biti gotova u srpnju 2025. godine, a gradi se sukladno Detaljnom planu uređenja područja stambenog naselja Trsat.Gužvanac na uskim trsatskim ulicama


– Kao što su službenici Grada Rijeke već razgovarali s članovima Vijeća Mjesnog odbora Grad Trsat, pa i na sastanku održanom krajem 2023. godine, privremena prometna regulacija koja se odvija po trasi Put Bože Felkera, Josipa Kulfaneka, Strmica, Vrlije pa do Slavka Krautzeka, je trenutno jedino moguće prometno rješenje. Naglasit ću da su stručne službe Grada Rijeke nastojale izaći ususret građanima. Sukladno zaključcima i sa spomenutog sastanka, nastojalo se pronaći alternativna rješenja, no, pokazalo se da je Ulica Vrtlarski put široka tek oko 2,50 do 2,70 metara, što je u potpunosti nedovoljno za siguran dvosmjerni promet i mimoilaženje vozila. Ispitivane su i mogućnosti prometnog priključenja sjevernog spoja Ulice Vrtlarski put na buduću cestu OU2-C, a što je u postojećem stanju nemoguće izvesti zbog nezadovoljavajućih trajektorija skretanja osobnih vozila, odnosno nemoguće je izvesti, a da se ne ugrozi sigurnost prometa. Potencijalno privremeno rješenje na način da se produlji postojeća Sveučilišna avenija do spoja s Ulicom Bože Felkera na sjeveru trenutno nije moguće, jer je, uz zahtjevno rješavanje problema denivelacije terena, za pristupanje bilo kakvim radovima potrebna važeća dozvola, a to je postupak koji zahtijeva određeno vrijeme. Treći alternativni pravac do naselja Kačjak također ne predstavlja izglednu opciju, jer je nekadašnji spoj preko ex kluba Tenk ukinut prilikom izgradnje Sveučilišnog kampusa, ističe gradonačelnik Filipović.


Sveučilišna avenija u punome profilu riješila bi mnoge prometne probleme / Snimio VEDRAN KARUZA


Protočnost i sigurnost
Nadalje, kaže, trenutno prometno rješenje, iako nije idealno, predstavlja jedinu mogućnost s obzirom na navedene objektivne okolnosti, odnosno nije moguće, osobito tijekom već započetih radova, niti planirati niti izvoditi zahvate kojima se ne osigurava sigurnost svih sudionika u prometu ili koji nisu u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje prometna problematika.


– Očekujem da će se protočnost i sigurnost prometa na području Trsata bitno poboljšati puštanjem u promet novog kružnog raskrižja ulica Tome Strižića – Vjekoslava Dukića koje je pred završetkom. Međutim, ono što želim naglasiti je da će Grad Rijeka prioritetno nastojati, sukladno financijskim mogućnostima i postojećim obvezama iz programa građenja komunalne infrastrukture, pokrenuti postupke izgradnje glavnih prometnica planiranih kroz DPU Trsat, a posebno nastavak izgradnje Sveučilišne avenije u punome profilu, čime će stanari predmetnih ulica dobiti adekvatan i siguran prometni spoj na prometnice zadovoljavajućih gabarita, zaključuje Filipović.