Nova pravila na Sveučilištu u Rijeci

Manje uspješni riječki studenti plaćaju punu participaciju

Ingrid Šestan Kučić

U novoj akademskoj godini provest će se odluka SenataRIJEKA Studenti koji su tijekom akademske godine stekli 30 ili manje ECTS bodova prema novim pravilima Sveučilišta u Rijeci dužni su u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije za određeni studij.


Novim pravilima, riječko se Sveučilište željelo uskladiti s ostalim hrvatskim sveučilištima, jer kako pojašnjava prorektorica za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Snježana Prijić Samardžija do sada je Sveučilište u Rijeci imalo najniži bodovni prag za kategoriju neuspješnih studenata.


Naime, dosadašnja je praksa bila da se puni iznos plaćao u slučaju da se tijekom godine prikupilo 18 ili manje ECTS bodova, što je prema ocjeni prorektorice zahtjevalo iznimno mali angažman studenata.  

  – Odluku o podizanju minimalnog broja bodova donio je Senat još prošle godine, no njena je primjena prolongirana za godinu dana kako bi svi studenti bili na vrijeme obaviješteni o promjeni te kako bi mogli planirati godinu. Do sada smo imali najniži bodovni prag za neuspješne i Senat je bio stava da tu granicu treba podići. Istovremeno je zauzet generalni stav da se smanji participacija za studente koji su uspješni. U praksi to znači da su plaćanja participacije oslobođeni i studenti koji ostvare 50 ECTS bodova uz uvjet da imaju visok prosjek ocjena, a ne samo studenti koji ostvare 55 ECTS bodova, pojašnjava prof.dr. Prijić Samardžija. 
  Uz usklađivanje s modelima financiranja drugih hrvatskih sveučilišta podizanjem minimalnog bodovnog praga ujedno će se smanjiti i propusnost neuspješnih studenata.