Konferencija

LOKALNO ZA MLADE Nove generacije dobile priliku reći što žele raditi

Ingrid Šestan Kučić

Višesatnu konferenciju otvorila gradska pročelnica za odgoj i školstvo Sanda Sušanj / Snimio Sergej DRECHSLER

Višesatnu konferenciju otvorila gradska pročelnica za odgoj i školstvo Sanda Sušanj / Snimio Sergej DRECHSLER

Sudionici imali priliku iznijeti svoje viđenje i ideje te preporuke o sadržaju za mlade u Rijeci koje će poslužiti kao temelj za planiranje i razradu seta aktivnostiRIJEKA  »LoCall For Youth – Lokalno za mlade« naziv je konferencije koja je u okviru istoimenog projekta jučer okupila šezdesetak sudionika, među kojima 40 mladih u dobi od 15 do 30 godina, koji su imali priliku izreći svoje ideje, mišljenja i viđenja kakve aktivnosti u idućih godinu dana žele.


Navodeći kako je konferencija tek jedna u nizu aktivnosti u okviru dvogodišnjeg projekta koji sufinancira EU u sklopu Erasmus + programa, voditeljica projekta Mirela Pašić pojasnila je da je cilj projekta osnaživanje suradnje između mladih i donositelja odluka, kao i jačanja kapaciteta za provedbu lokalnog Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine.


– Konferencija je okupila 60 sudionika u dobi od 15 do 30 godina, predstavnike donositelja odluka na našem području te osobe koje rade s mladima. Skupina mladih koju smo okupili je heterogena jer ima srednjoškolaca, studenata, nezaposlenih i zaposlenih mladih, a cilj je konferencije pitati mlade što žele kako bismo mogli kreirati aktivnosti za iduće razdoblje. Riječ je o različitim aktivnostima, od obrazovanja, poduzetništva, stipendiranja pa do kulture. Tijekom susreta sudionici imaju priliku iznijeti svoje viđenje i ideje te preporuke o sadržaju za mlade u našem gradu koje će poslužiti kao temelj za planiranje i razradu seta aktivnosti namijenjenih mladima. Unutar programa »LoCall For Youth – Lokalno za mlade« šest je prioritetnih područja i u skladu s tim u sklopu konferencije osnovano je šest skupina sudionika koji rade na promišljanju ideja vezano za svako od tih područja, pojasnila je Pašić.
Višesatnu konferenciju otvorila je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, a Grad Rijeka projekt provodi uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udrugu Delta te Udrugu gradova.