Sjednica

Kostrenski vijećnici usvojili proračun bez rasprave, evo što se sve planira sljedeće godine

Barbara Čalušić

Kapitalni projekti su dječji vrtić i centar za starije osobeProračun Općine Kostrena za iduću godinu u visini od 12.536.745 eura dobio je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Kostrene podršku osam vijećnika nezavisnih lista te vijećnika HDZ-a. Protiv proračuna glasalo je dvoje vijećnika SDP, dok je troje vijećnika Unije Kvarnera bilo suzdržano. Kostrenski proračun za 2024. godine jedan je od rijetkih u povijesti samostalnosti Kostrene koji je usvojen bez vijećničke rasprave.


Obrazlažući rast planiranih sredstava u proračunu za iduću godinu, kostrenski načelnik Dražen Vranić, podsjetio je da se dva kapitalna projekta u Kostreni financiraju bespovratnim sredstvima.


Socijalan i razvojan


– Općina Kostrena je tijekom ove godine uspješno sudjelovala na natječajima za dobivanje bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata izgradnje nove zgrade dječijeg vrtića u Pavekima gdje su dobivena sredstva u iznosu od 488.000 eura, odnosno izgradnje Centra za starije osobe Kostrena također u Pavekima gdje je su dobivena sredstva u maksimalnom iznosu od 6.138.000 eura, a što je bio maksimalan iznos koji je predvidio taj natječaj.
Pored ovih sredstava, Općina Kostrena ostvarila je i sufinanciranje bespovratnim sredstvima za još neke manje projekte, no zbrojem ova dva velika iznosa, osigurano je sufinanciranje kapitalnih projekata u ukupno iznosu od 6.626.000 eura, što je izuzetan uspjeh, budući da je to iznos koji je velik kao pola proračuna, kao i zbog činjenice da dosad nikada nisu »povučena« tako velika bespovratna sredstva, koja daju zamah za realizaciju nama važnih kapitalnih projekata kao što su nova zgrada vrtića i Centar za starije osobe.


Korištenje ovih sredstava raspoređeno je kroz proračun za 2024. godinu, odnosno projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu, kada će se i ta sredstva najviše realizirati sukladno predviđenoj dinamici izvođenja radova na ova dva kapitalna projekta, rekao je Vranić.


Vranić je poručio da je proračun socijalno osjetljiv, što se vidi iz činjenice da je gotovo četvrtina proračuna, odnosno 24,3 posto predviđeno za potrebe predškolskog odgoja, obrazovanja, socijalno-zdravstvenih programa, kulture, sporta i svih drugih društvenih aktivnosti važnih za zajednicu, a proračun je razvojan budući da je 67,63 posto proračuna namijenjeno za investicije, komunalne aktivnosti i zaštitu okoliša.


Za nastavak izgradnje nove zgrade vrtića u Pavekima, čija izgradanja je započela u listopadu, Kostrena je u idućoj godini predvidjela 2.000.000 eura. Projekt će se realizirati kroz dvije proračunske godine, a trebao bi biti gotov do kraja svibnja 2025. godine. Za Centar za starije osobe Kostrena osiguran je iznos od 1.030.000 eura, dok je ostatak planiran kroz projekcije za 2025. i 2026. godinu.


Zahvala partnerima


– Za realizaciju ovog projekta dobivena su bespovratna sredstva za sufinanciranje istoga u iznosu od 6.138.000 eura. Dobivena su na natječaju koji je raspisan u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, na koji se Općina Kostrena prijavila zajedno s PGŽ-om kao partnerom.


Stoga se ovom prilikom zahvaljujem PGŽ-u kao našem partneru u ovom projektu, kao i Vladi Republike Hrvatske, koja je prepoznala vrijednost i značaj ovog projekta, dodijelivši nam maksimalni iznos bespovratnih sredstava, te uvrstivši ovaj naš projekt u 18 projekata centara za starije osobe koji se financiraju na ovaj način na području Republike Hrvatske.


Tijekom iduće godine, u realizaciji ovog projekta, predviđeno je da se u prvom kvartalu završi tzv. izvedbeni projekt, na osnovu kojeg će se raspisati javna nabava za izvođača radova, koji bi prema terminskom planu trebali započeti u rujnu ili listopadu, a završetak je predviđen do lipnja 2026. godine, pojasnio je Vranić.


Proračun za iduću godinu planira dovršetak radova na izgradnji 1. faze ceste u Rožićima čija izgradnja je počela u listopadu ove godine, za što je predviđen iznos od 280.000 eura, uređenje igrališta u Ulici Žarka Pezelja, za što je u proračunu predviđen iznos od 137.500 eura te uređenje košarkaškog igrališta pored osnovne škole za što je u proračunu planiran iznos od 135.000 eura. U idućoj godini bit će realiziran projekt izgradnje ceste u Maračićima, čija je vrijednost 575.000 eura.


Sanacija šteta od juga


Na aktualnom satu Davora Willheima iz Unije Kvarnera zanimalo je stanje na obalnom putu nakon olujnog juga koje je devastiralo dio kostrenske obale.


– Jugo je pričinilo dosta štete. U lučici Podurinj dogodila se šteta na pasareli, a u Žurkovu je oštećena pasarela ispred Jedriličarskog kluba Galeb, a i Vela riva, kao i pasarele u unutrašnjem dijelu luke uvale Žurkovo.


Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, pod čijom su ingerencijom te lučice, izvršila je procjenu šteta i podnesen je zahtjev prema Primorsko-goranskoj županije koja je odobrila sredstva za sanaciju oštećenja. Prema meni dostupnim informacijama, već početkom prosinca trebalo bi se krenuti u sanaciju. Preostale pasarele koje su oštećene sanirat ćemo na proljeće, poručio je Vranić.