Pandemija ispraznila blagajne

Komunalna društva na riječkom području bilježe veliki pad prihoda

Ljiljana Hlača

Posljedice nastale primjenom mjera zaštite od zaraze utjecale na poslovanje komunalnih društava / Snimio S. DRECHSLER

Posljedice nastale primjenom mjera zaštite od zaraze utjecale na poslovanje komunalnih društava / Snimio S. DRECHSLER

Rijeka plus, primjerice, bilježi duži period naplate svojih usluga u odnosu na isto razdoblje lani, odljev radnika, pad prihoda dok se istovremeno povećava iznos potraživanja prema kupcimaRIJEKA  Teška vremena nadvila su se i nad riječkim komunalnim društvima kojima je pandemija koronavirusa ispraznila blagajne. Neki su posljedice lockdowna osjetili više, neki manje, ali nitko nije ostao pošteđen.Tako, primjerice, Rijeka plus (parkiranje, servis vozila, organizacija prijevoza, tržnice i drugo) bilježi duži period naplate svojih usluga u odnosu na isti period lani, odljev radnika, pad prihoda dok se istovremeno povećava iznos potraživanja prema kupcima. Kako navode, prosječno trajanje naplate potraživanja izračunato na osnovi koeficijenta obrta potraživanja na dan 30. lipnja 2020. godine iznosilo je 142,97 dana dok je isti pokazatelj 30. lipnja 2019. godine bio 89,44 dana. Ovo ukazuje na duži period naplate u odnosu na isti period prošle godine i to za čak 60 posto.
Nadalje, kada je riječ o ukupnoj vrijednosti potraživanja od kupaca, ona je 30. lipnja 2020. godine iznosila 24.392.566 kuna dok je na isti datum prethodne godine to bilo 16.952.242 kuna. Posljedica toga su nenaplaćena potraživanja od gotovo 7.500.000 kuna.


Nema zapošljavanja


– U prvih šest mjeseci poslovanja u odnosu na isti period prošle godine ostvaren je pad ukupnih prihoda od 16 posto, odnosno za 5.581.158 kuna, dok je pojedinačno za mjesece ožujak, travanj i svibanj taj postotak znatno veći u odnosu na iste mjesece prethodne godine, otkriva Rijeka plus.

– Posljedice koje su nastale primjenom mjera zaštite od zaraze Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske utjecale su na poslovanje društva, a gubici proizašli temeljem navedenih događaja nastoje se umanjiti optimizacijom poslovnih procesa te provedbom reorganizacije poslovanja. Na rashodovnoj strani troškovi se nastoje maksimalno reducirati u svakom segmentu kako bi se anulirale negativne posljedice epidemije koronavirusa, istaknuto je dalje.


U Čistoći trenutačno na čekanju 20 radnika

Da nije dobro ni u Komunalnom društvu Čistoća (zbrinjavanje otpada, čišćenje javnih površina), već smo pisali. Ovo društvo u prvih šest mjeseci ima pad prihoda u odnosu na isti period lani u iznosu od tri milijuna kuna.
– Prihodi društva umanjeni su zbog smanjenih ili otpisanih potraživanja od onih poslovnih subjekata kojima je bio zabranjen rad prema preporukama Stožera te zbog umanjenog obima posla na održavanju javno-prometnih površina i održavanju zelenih površina, istaknuto je.
Kako bi se očuvala radna mjesta, uprava KD Čistoća je uz prethodnu suglasnost sindikata donijela odluku o prekidu rada kojom se dio radnika uputilo na tzv. čekanje. Trenutačno je na čekanju 20 radnika, a radnici se u prekidu rada izmjenjuju ovisno o potrebama posla.
– Radnik koji je na čekanju ne radi i isplaćuje mu se naknada plaće u visini od 70 posto osnovne plaće koja mu je isplaćena u prethodnim trima mjesecima, navode.

 


Rezovi su vidljivi i kada je riječ o radnoj snazi. Broj zaposlenih se u lipnju ove godine u odnosu na isti period lani smanjio za deset djelatnika. Odljev je posljedica isteka ugovora sklopljenih na određeno vrijeme, a koji nisu produženi. Nema naznaka novih zapošljavanja, a kada je riječ o mjerama uštede, Rijeka plus je s njima krenuo odmah po završetku lockdowna.Pa je tako za razdoblje od travnja do lipnja izmijenjen kolektivni ugovor i pravilnik o radu kojima je ugovoreno umanjenje od 10 posto na ukupnu plaću te umanjenje dodataka u visini od 10 posto i za sve prateće naknade, osim za naknade – rođenje djeteta, smrtni slučaj i mirovina. Štednja se produžila i na ljetni period.


Kontrola rashoda


U Komunalnom društvu Vodovod i Kanalizacija nije uočeno da je pandemija utjecala na odstupanja u naplati vodnih usluga kod građana, a i prihod od isporuke vode domaćinstvima je na razini prethodne godine. Jedini pad vidljiv je kod pruženih vodnih usluga kod pravnih osoba zbog smanjenjog obima poslovanja.– Stoga prema trenutnim projekcijama KD Vodovod i Kanalizacija na kraju godine očekuje pad prihoda od isporuke vode i usluge javne odvodnje za 10 posto u odnosu na planirano, pa se, sukladno tomu poduzimaju mjere s ciljem kontroliranja i usklađivanja rashoda, navode iz ove tvrtke.Kada je riječ o odljevu radnika, ViK isto bilježi smanjenje radnika, ali tu se radi o odlasku u mirovinu. Ispražnjena mjesta popunjavaju se preraspodjelom posla među postojećim kadrom. Čini se da ni u toj tvrtki za sada ne planiraju nova zapošljavanja. Štedi se gdje se može.