Razgovor s premijerom

Komadina zvao Plenkovića: ‘Osigurajte financiranje dovršetka brodova u 3. maju’

Biljana Savić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej DrechslerŽupan PGŽ-e Zlatko Komadina kazao je u ponedjeljak u Rijeci kako je o »3. maju« ujutro razgovarao s premijerom Andrejom Plenkovićem.


– Zatražio sam da se osigura međufinanciranje za dovršetak brodova čime bi se omogućio nastavak proizvodnje bez obzira hoće li »3.maj« u stečaj ili u prodaju. Potrebno je završiti brod za kanadskog naručitelja Algomu i da Vlada odobri njegovo međufinanciranje, kako bi se omogućila isplata plaća i nastavila proizvodnja.


Taj brod može proizvesti pozitivan učinak, zaposliti ljude, isplatiti plaće, ali je potrebno izvršiti međufinanciranje te očekujemo od Vlade da podupre taj način rješavanja, bez stečaja ili da se kroz stečaj zaposle ljudi i da se odradi proizvodnja te da se »3. maj«, ako se to dogodi, pripremi za stečaj s preustrojem
. Još uvijek su otvorene obje mogućnosti, »3. maj« je u specifičnoj situaciji, ali je rješenje moguće, a ako je moguće, mora se i dogoditi. To je ono što očekujemo od Vlade, premijer je upoznat s time i očekujem pozitivnu reakciju, da se odobri završetak broda i međufinanciranje izgradnje tog broda, što bi dalo plaće zaposlenicima u 3. maju, smanjilo bi dug države po jamstvima i imalo bi pozitivan učinak na državni proračun, kazao je Komadina.