Bokeljska mornarica

Kolo sv. Tripuna u čast života na moru

Jakov Kršovnik

Foto: Marko Gracin

Foto: Marko Gracin

Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka proslavila svoj danRIJEKA – Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka postavila je Kolo sv. Tripuna ispred katedrale sv. Vida, uz pratnju Gradske glazbe Trsat, a uoči središnje liturgije u katedrali kojom je proslavljen blagdan zaštitnika Riječke nadbiskupije i grada Rijeke.


Sveti Vid ujedno se slavi i kao dan Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Rijeka. Kolo plešu pripadnici Bokeljske mornarice u tradicionalnim odorama mornara i časnika te se stvaraju figure koje simbolIziraju značajke života na moru. Također, bitno je da su sudionici i kolu povezani rupcima što svjedoči o solidarnosti. Kolo se pleše dostojanstveno i ozbiljno, na melodiju veselu, ali ozbiljnu.Podsjetimo, Sveti Tripun rođen je u Maloj Aziji oko 232. godine, a podnio je mučeničku smrt u progonu kršćana 249. – 250. godine koji je naredio rimski car Decije. Tijelo mu je preneseno u Kampasadu, pa u Carigrad, odakle su njegove relikvije 809. godine u Kotor donijeli mletački trgovci. Predaja kaže da su u svečanom preuzimanju relikvija sv. Tripuna u Kotoru 809. godine sudjelovali i pomorci te su tada i osnovali svoju bratovštinu – Bokeljsku mornaricu.

Bokeljska mornarica u Rijeci danas ima oko trideset aktivnih članova, a sveukupno ih je stotinjak. Prema njihovim procjenama, oko tisuću Bokelja danas živi u Rijeci.