Sjednica

Kastavski vijećnici raspravljali o Domu zdravlja

Vladimir Mrvoš

Kastavski Dom zdravlja / Foto Ivica Tomić

Kastavski Dom zdravlja / Foto Ivica Tomić

Kako riješiti problem starog Doma zdravlja, koji ne zadovoljava današnje potrebe stanovnika Kastva?Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva, 16. po redu u ovom sazivu, podržala je većinom glasova vijećnika sve točke dnevnog reda.


Prvo je prihvaćen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, a zatim I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu, Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav te Odluka o zaduživanju Grada Kastva za realizaciju kapitalnog projekta – Kupnja nekretnina k.č.br. 3283/1 i k.č.br. 3283/2, k.o. Kastav.


Riječ je o kupnji objekta na Istarskoj cesti 1, bivšoj upravnoj zgradi jedne tvrtke koja je otišla u stečaj, pa zgrada ide na javno nadmetanje.
Grad Kastav od te zgrade namjerava stvoriti novi Dom zdravlja i tako riješiti problem starog Doma zdravlja, koji ne zadovoljava današnje potrebe stanovnika Kastva.


Radi se o kupnju novog modernističkog objektu, na dobroj lokaciji koji već u potpunosti izgrađen i opremljen, a ima i veliko parkiralište, te ga je potrebno preurediti u medicinsku ustanovu.


S tim prijedlogom složili su se i glasali za i SDP i njihovi koalicijski partneri kao i vijećnici HDZ-a, dok su protiv bili iz stranke Akcija mladih.


Gradonačelnik Mostarac rekao je da se moralo brzo reagirati s obzirom na javno nadmetanje i da se radi o dobroj investiciji za grad Kastav.


Građani Kastva ubrzo bi, ukoliko se zgrada uspije kupiti na licitaciji, imali novi moderan Dom zdravlja vrlo brzo, za razliku od prijašnjih projekata da se iznova počne graditi nova zgrada.


Investicija se može zatvoriti kreditom, a Županija bi u čijoj je nadležnosti ta ustanova, plaćala najam Kastvu, od koje bi se vraćao kredit.


U novoj zgradi Dom zdravlja planira se otvoriti ljekarna, pa bi i taj bi novac od najma išao za otplatu kredita koji bi se dobio od već odabrane banke, koja će pratiti tu investiciju.


Županija bi uložila novac u opremanje objekta, odnosno u medicinsku opremu, neophodnu za početak rada.


Zgrada “Cedra” nije najidealnije rješenje, no, idućih deset godina Kastav sigurno ne bi uspio realizirati gradnju novog ili kompletnu rekonstrukciju sa nadogradnjom postojećeg, te ovo smatramo dobrom investicijom za građane Kastva, kažu iz HDZ-a Kastav i napominju da je njihov osnovni razlog neglasanja za Proračun Grada Kastva za 2023. godinu bio upravo Dom zdravlja u Kastvu koji nije uvršten.


Naime, već deset godina kontinuirano radimo na potrebi adekvatnog Doma zdravlja, kažu iz HDZ-a te napominju da će na tom projektu biti zajedno s vladajućim SDP-om, pa vjeruju da će zajedničkim snagama kako na lokalnoj tako i na državnoj razini učiniti sve da stanovnici Kastva uskoro dobiju moderan Dom zdravlja.


U tom novom modernističkom objektu, naravno ako ga grad uspije kupiti na licitaciji, biti mjesta osim za obiteljske ordinacije i one specijalističke, pa tako i za zubnu ordinaciju, ginekologiju i pedijatriju, kao i modernu ljekarnu u prizemlju objekta.