Potpisan ugovor

Kastav ulaže 5,3 milijuna u obnovu javne rasvjete, postavlja se skoro 2.000 rasvjetnih tijela

Portal Novilist.hr

Foto Roni Brmalj

Foto Roni Brmalj

Rekonstrukcija sustava javne rasvjete obuhvaća postavljanje 1750 novih rasvjetnih tijela na postojeće lokacije, te 234 rasvjetnih tijela na novim lokacijamaKASTAV Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti, sklopljen je Ugovor o rekonstrukciji – energetskoj obnovi sustava javne rasvjete za područje Grada Kastva s ponuditeljem Domeni d.o.o. iz Matulja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.


Ugovorena cijena iznosi 5.338.981,70 kuna bez PDV-a, što je gotovo 11,89% manje od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 6.060.000,00 kuna.


Cjelokupnu investiciju financirat će Grad Kastav dugoročnim kreditom kod HBOR-a putem financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“, sa planom otplate od 10 godina uz kamatnu stopu od 0.5% (definirano prema stupanju razvijenosti).
„ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.


Rekonstrukcija sustava javne rasvjete obuhvaća postavljanje 1750 novih rasvjetnih tijela na postojeće lokacije, te 234 rasvjetnih tijela na novim lokacijama.


Projektom će se povećati javna i prometna sigurnost, postići će se ušteda električne energije od 71,58%, čime će se snizit i emisije CO2, snizit će se troškovi održavanja, smanjit će se svjetlosno onečišćenje.


Sva nova rasvjetna tijela su proizvođača Thorn sa životnim vijekom od 100.000 sati i garancijom od 10 godina.


Sva demontirana rasvjetna tijela biti će zbrinuta na propisan način kod ovlaštenog sakupljača EE otpada.