Program potpora

Kastav: U četiri godina za poduzetnike 1,2 milijuna kuna

Vladimir MrvošKASTAV – Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području grada Kastva u 2022. godini. Grad će temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Kastva za 2022. godinu dodjeljivati potpore kojima će se poduzetnicima omogućiti lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, jačati konkurentnost, zadržati ili povećati zaposlenost te poticati investicije na području Grada.


Potpore će se dodjeljivati kroz subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, nabave i ugradnje opreme i strojeva, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje i subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite. U proračunu je za prve tri mjere osigurano 100.000 kuna, a kreditni potencijal iznosi 6 milijuna kuna.


– Kroz protekle četiri godine Grad Kastav je na ovaj način dodijelio 1,2 milijuna kuna kroz 66 potpora poduzetnicima, rekao je gradonačelnik Kastva Matej Mostarac.
Kastav je s Hrvatskom bankom za obnovu sklopio i Ugovor o poslovnoj suradnji sa svrhom financiranja poduzetništva na području Grada Kastva temeljem kojeg će HBOR prihvatljivim korisnicima osigurati kreditna sredstva izravno ili putem poslovnih banaka, što će se utvrditi naknadno dopunom poziva.


U proračunu će se osigurati sredstva za subvenciju kamate na poduzetničke kredite u visini 2 postotna poena. Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira. Krediti će se odobravati prihvatljivim korisnicima uz uvjete propisane javnim pozivom i kreditnim programima HBOR-a, poduzetništvo mladih, žena i početnika, investicije privatnog sektora i obrtna sredstva. Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u proračunu Grada Kastva za 2022. godinu, a najkasnije do 30. studenog 2022.


Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz javnog poziva, a svi podnositelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima obrade prijave. Dodatna obrazloženja i informacije mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/688-204 te putem e-pošte na: [email protected]