Preuzeli 24.000 kvadrata

KAMP U RUKAMA DRŽAVE: Turistička zona Preluk dobiva izlaz na more

Alenka Juričić Bukarica

Foto Marin Aničić

Foto Marin Aničić

Prema prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Rijeke ova lokacija ima sportsko-rekreacijsku namjenu tako da nije zamišljeno da u budućnosti bude kampRIJEKA Turistička zona Preluk dobiva izlaz na more. Sukus je to priče o autokampu Preluk koja se prošlog mjeseca konačno maknula s mrtve točke. Naime, na ogradi ovog neuglednog kampa, oko kojeg se već godinama vode sudski sporovi, ratovi za koncesiju i ostale pravne imovinske zavrzlame, osvanuo je natpis kako ovim kampom upravlja – Ministarstvo državne imovine. Dakle, država. Kamp ove sezone nije, a očito niti neće otvoriti svoja vrata.


U Ministarstvu državne imovine, potvrdili su nam kako obavljaju poslove upravljanja ovom nekretninom.


– U posjedu kampa bile su pravne i fizičke osobe koje za to nisu imale valjanu pravnu osnovu.
Na predmetnoj nekretnini, 2. travnja provedena je sudska ovrha radi iseljenja osoba i stvari, a posjed kampa predan je Ministarstvu državne imovine, istakli su u Ministarstvu, te napomenuli kako se kamp Preluk nalazi na česticama koje predstavljaju pomorsko dobro, stoga je Ministarstvo državne imovine proslijedilo obavijest o provedenoj ovrsi Ministarstvu  mora, prometa i infrastrukture, koje je ujedno pozvano da predmet preuzme na daljnje nadležno postupanje.


Naime, kako doznajemo, država je, zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, u ovršnom postupku početkom travnja preuzela u posjet kamp Preluk. Na terenu je prilikom provedbe ovrhe zatečeno 39 kamp kućica i dvije barke koje je sudski ovršitelj popisao i povjerene su na čuvanje ovrhovoditelju te ih je potrebno vratiti vlasnicima kada se oni utvrde. U kampu se tako još uvijek nalazi dio kamp kućica koje sudeći po izgledu desetljećima nisu napuštale kamp i koje, eto, čekaju svoje vlasnike da ih preuzmu. Ovaj vrlo vrijedan prostor između nove luksuzne investicije na Kostabeli s jedne, i hotela Navis s druge strane, tako bi se mogao konačno urediti na način kako ova zona i zaslužuje.Da posjetimo, kamp Preluk je doista duga i zamršena imovinsko-pravna priča, koja korjene vuče još iz vremena firmi Splendid i Trgovačko Opatija. Od odlaska Trgovačkog Opatija u stečaj, u kampu su bile tvrtke Agens i Green point Željka Keškića, koji je međutim još 2011. izgubio koncesiju, i otada praktički ilegalno držao kamp. U međuvremenu je, iako imovinsko-pravno čitava stvar nije bila riješena, Primorsko-goranska-županija je triput raspisivala koncesiju za kamp.


Treći put je koncesiju dobila tvrtka Projekt Preluk iza koje stoji Zoran Maržić. Međutim, kako stari posjednik, odnosno Green point nije želio napustiti kamp, podnio je tužbu protiv RH za utvrđenje prava posjeda i gospodarskog korištenja objekata u autokampu koje su, kao kapitalna ulaganja na pomorskom dobru, otkupili od bivšeg Trgovačkog Opatija u stečaju.Ponovno se priča komplicira pa je koncesija Maržiću stavljena u mirovanje, pa proglašena ništavnom uz dogovor da se aktivira kada Županija koncesionaru omogući stupanje u posjed kampa.


Komentirajući činjenicu da je kamp konačno došao pod ingerenciju države, Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, kazala je kako očekuje da će, budući se na lokaciji kampa još uvijek nalaze kamp kućice, u skoro vrijeme Ministarstvo koje je preuzelo nadzor s korisnicima, odnosno vlasnicima tih kućica urediti odnose na način da i oni napuste pomorsko dobro. Međutim, ukazala je i na to da u perspektivi ondje ni ne mora više biti – kamp.


– Prema prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Rijeke navedena lokacija ima sportsko rekreacijsku namjenu tako da nije zamišljeno da u budućnosti bude kamp što sve uvjetuje novi pristup upravljanju ovom lokacijom, kako od strane Grada tako i Županije kao davatelja koncesije, navela je Milošević.Inače, do zaključenja teksta nismo dobili informaciju o kampu Preluk od strane Grada, no poznato je kako je zona Preluk u prostorno-planskoj dokumentaciji gradski turistički forte, a kojem je Vlada u mandatu Jadranke Kosor dodijelila status strateškog državnog projekta.


Kvaka je u tome da Turistička zona Preluk,  ustvari pretpostavlja zonu sjeverno od ceste koja vodi prema Opatiji, dok je južni dio, dakle, kamp pomorsko dobro i na neki način „vrata“ budućeg turističkog kompleksa prema moru. I na njega se organski naslanja.


Turistička zona Preluk Preluk, kako je gradski oci zamišljaju, nalazi se ispod Turističke zone Panorama, vrijedna je prema procjenama oko 120 milijuna eura, prostire se na 63 tisuća kvadrata, a pretpostavlja gradnju hotela s 400 ležajeva, kongresnu dvoranu, višenamjensku arenu za sport, glazbu, sajmove i slično s oko 4 do 5 tisuća mjesta, 25 metarski bazen, teniska igrališta…


Međutim, ni tu stvari nisu tako jednostavne. Naime, kompleks obuhvaća privatni teren koji je u stečajnom postupku kupio Raiffeisen Consulting, za koji je Grad plaćao najam kako bi ga na neki način sačuvao, međutim, je u mešuvremenu prodan privatnom investitoru… 


I laiku je, dakle, sasvim jasno da je početak rješavanja slučaja kamp Preluk i ovoj „sjevernoj strani ceste“ od velikog značaja i da prava priča o Preluku tek kreće.