Važno

Kako do Rijeka CityCard Torpedo kartica? Donosimo upute za studente

Sanja GašpertRIJEKA – Studenti Sveučilišta u Rijeci koji ne posjeduju Rijeka CityCard Torpedo karticu (RCC), koja im omogućuje brže i jednostavnije korištenje usluga društava i ustanova na području Grada Rijeke i šireg riječkog područja, pa tako i KD Autotrolej, odnosno koji do sada nisu ostvarivali studentska prava ili moraju napraviti izmjenu zona, moraju doći na prodajno mjesto gdje će im se izraditi kartica (plastika) i upisati potrebne subvencije i prava.


Nakon prvog upisa, svako sljedeće produženje mogu obaviti na prodajnim mjestima prijevoznika i na kioscima Tisak plus i iNovina te putem web-servisa Rijeka CityCard. Studentima će izrada kartica i upis prava biti omogućeni i na privremeno otvorenim prodajnim mjestima koje organizira Sveučilište, gdje će biti moguća izrada RCC Torpedo kartica. Privremena prodajna mjesta za studente su prodajno mjesto Kampus, koje će biti otvoreno od 21. rujna do 10. listopada od 9 do 17 sati i prodajno mjesto Ekonomski fakultet, koje će u istom razdoblju biti otvoreno od 8 do 16 sati. Nova prodajna mjesta za studente otvorena su prošle godine kako bi se izbjegla gužva početkom nove akademske godine.


Dokumentacija potrebna za nove korisnike su važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica), potvrda o boravištu ako student nije iz Rijeke, rješenja ili potvrda jedinice lokalne samouprave koji sufinanciraju studentske kategorije. Naime, redoviti studenti ostvaruju sufinanciranje Sveučilišta u iznosu od 27 posto i jedinica lokalne samouprave kojima pripadaju u iznosu od 33 posto u odnosu na punu cijenu karte. Svi studenti koji prava za listopad kupe po punoj cijeni mogu dodatno do 10. listopada obaviti korekciju prava na prodajnim mjestima te će im se u tom periodu izvršiti povrat novca.
Za naredne mjesece sufinancirana studentska prava moći će se produžavati na postojećim prodajnim mjestima, kioscima Tisak plus i iNovine te na web-u Rijeka CityCard isključivo do 10. dana u mjesecu. Nakon navedenog datuma prava se mogu kupiti po punoj cijeni. (S. G.)