Zdravstveno alarmantna situacija

Josip Katalinić: Zatvorite Marišćinu i zaštitite od trovanja stanovnike i zaposlenike

Portal Novi list

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Dio zaposlenih je već obolio i u njihovim tijelima su pronađeni kancerogeni spojevi nastali tijekom rada u ŽCGO Marišćina, rekao je Josip KatalinićTijekom veljače 2020. godine na zahtjev TD Ekoplus Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ poduzeo je ispitivanja kemijskih čimbenika u okolišu ŽCGO Marišćina. Ispitivanja su izvođena na 4 lokacije unutar Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i to na Odlagališnoj plohi 1A, Odlagališnoj plohi 1B, postrojenju MBO-A i postrojenju MBO-B .


Ispitivanja su pokazala da je situacija na Marišćini zdravstveno alarmantna i da su, kako piše u zaključku dokumenta, hitno potrebne dodatne mjere zaštite kako bi se spriječilo daljnje trovanje djelatnika, upozorava županijski vijećnik Mosta Josip Katalinić.


“Na žalost, sukladno informacijama koje smo dobili neformalnim putem, dio zaposlenih je već obolio i u njihovim tijelima su pronađeni kancerogeni spojevi nastali tijekom rada u ŽCGO Marišćina.
U trenutku kada je župan Komadina u veljači ove godine dobio ovaj dokument bio je dužan odmah reagirati i upozoriti mještane Marčelja i okolice na postojeću opasnost, što on nije učinio. Osuđujemo takav neodgovoran odnos župana prema stanovnicima Primorsko-goranske županije.


Izvođač mjerenja u dokumentu navodi da je samo na mjernoj lokaciji „MBO-A” utvrđeno prisustvo 116 kemijskih spojeva i da izmjerene vrijednosti 12 spojeva (acetonitril, benzaldehid, benzen, kloroform, desfluran, etilen diklorid, etilen oksid, gen. ugljikovodik prikazan kao heksan, etilen-glikol monometil-eter, fozgen, piridin i vinil-klorida) prelaze GVI a izmjerene vrijednosti etanolamina, formaldehida, sumporovog dioksida i toluena prelaze i GVI i KGVI.


Blizu graničnog praga (do 30%) nalaze se vrijednosti dimetilamina i etilen-glikol monometil-etera.


Ovim dokumentom konačno smo dobili i službenu potvrdu da se na Marišćini kao rezultat neodgovornog gospodarenja otpadom ne stvaraju samo plinovi neugodnog mirisa već i vrlo opasni otrovi pa se tako strah lokalnog stanovništva od kancerogenih oboljenja pokazao sasvim opravdanim”, poručuje Josip Katalinić.


Most NL smatra da ŽCGO Marišćinu treba hitno zatvoriti sve dok se ne saniraju nastali problemi, prvenstveno kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo i zaposlenici ŽCGO.


“Tek kad se uvede sustav odvojenog prikupljanja opasnog otpada i bio otpada u cijeloj županiji i pronađu prikladne lokacije za odlaganje i kompostiranje istog možemo razmatrati ponovno otvaranje centra s prilagođenom tehnologijom.


Kako je skupština Primorsko-goranske županije tijelo lokalne samouprave bez konkretnih ovlasti, danas ćemo od nje zatražiti da obveže Župana i nadležne službe Primorsko-goranske županije da sklope ugovor s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo o provođenju ispitivanja kojim bi se utvrdilo kolika je apsorpcija štetnih kemijskih elemenata u organizmu mještana koji žive na području Marčelja i okolice.


To je jedini način da precizno utvrdimo koliki je utjecaj Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina na zdravlje mještana”, poručuje Josip Katalinić.