Upisi u vrtiće

Još osam dana traju prijave u kostrenski vrtić “Zlatna ribica”

Barbara Čalušić

snimio Roni Brmalj

snimio Roni Brmalj

Za dijete koje se prvi put prijavljuje roditelj podnosi prijavu za upis, dok je za dijete upisano u prethodnoj pedagoškoj godini potrebno predati zahtjev za nastavak pohađanja vrtića i ispuniti obrazac o prebivalištuKOSTRENA – Do 10. lipnja 2020. mogu se predati prijave za upis djece u cjelodnevne desetosatne jasličke i vrtićke kao i poludnevne šestosatne vrtićke programe Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« u Kostreni. Za dijete koje se prvi put prijavljuje roditelj podnosi prijavu za upis, dok je za dijete upisano u prethodnoj pedagoškoj godini potrebno predati zahtjev za nastavak pohađanja vrtića te ispuniti obrazac o prebivalištu. Ako zahtjev za nastavak ne bude podnesen u predviđenom roku, smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga vrtića te će dijete najkasnije koncem kolovoza biti ispisano.


Obrasci


Obrasci Prijave za upis djece i Zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića mogu se preuzeti na internetskoj stranici vrtića www.zlatnaribica.hr. U prijavi za upis roditelj odabire željeni program, a potrebno je priložiti izvadak iz matične knjige rođenih za dijete, potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta, dokaz o cijepljenju djeteta prema programu obveznih cijepljenja, odnosno liječnička potvrda o kontraindikacijama djeteta na cjepivo, za slučaj da neko cijepljenje nije izvršeno. Prijave za upis s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijave za upis djece koja se prvi put prijavljuju mogu se dostaviti elektroničkim putem na adresu [email protected] ili putem pošte na adresu vrtića Žuknica 1a, 51221 Kostrena, u razdoblju od 29. svibnja do 10. lipnja. Svu potrebnu dokumentaciju dostavlja se isključivo u jednom e-mailu. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/289-573 te na kontakte navedene na internetskoj stranici www.zlatnaribica.hr.


Prednost pri upisu u vrtić ostvaruju djeca čija oba roditelja ili samohrani roditelj imaju prebivalište u Kostreni i državljani su Hrvatske, dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Kostreni te dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca sa stalnim boravkom u Općini Kostrena.
Prednosti je potrebno dokazati preslikom domovnice za dijete i uvjerenje o prebivalištu, ne starije od tri mjeseca. Za dijete koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena, potrebno je uvjerenje nadležnog tijela koje nije starije od tri mjeseca.


Ostvarivanje prednosti


Za ostvarivanje prednosti pri upisu Prijavi za upis potrebno je pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata. Za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu potrebno je priložiti izvadak iz matične knjige rođenih, a za djecu kojima su oba roditelja zaposlena potrebo je priložiti potvrdu o zaposlenju i IP karticu za tekuću godinu za oba roditelja te za pomorce presliku ugovora ili potvrdu o statusu pomorca.


Za djecu samohranih roditelja i u udomiteljskim obiteljima uz rodni list, prednost pri upisu dokazuje se presudom ili rješenjem nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike odnosno pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb za djecu s teškoćama u razvoju. Za djecu iz obitelji s troje ili više djece potrebno je priložiti rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno punoljetnu uzdržavanu djecu te rješenje nadležnog tijela za korisnike doplatka za djecu roditelja koji primaju doplatak.


Ako se sva prijavljena djeca ne budu mogla upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se prema kriterijima pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica«. Privremena lista reda prvenstva bit će objavljena 18. lipnja 2020. godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici vrtića, a konačna lista reda prvenstva sukladno pravilniku o upisu djece.